Object

Title: Rozwój polskiej elektroenergetyki po 1945 roku = The development of the Polish power industry after 1945

Creator:

Krajniak, Wiktor

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Skobelski, Robert (1968- ) - red.

Group publication title:

Studia Zachodnie, 20

Abstract_pl:

Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba zarysowania genezy i głównych kierunków rozwoju polskiego systemu elektroenergetycznego, począwszy od 1945 roku, na tle polityki energetycznej państwa i bazy surowcowej Polski. ; Do przeprowadzenia analiz posłużyła przede wszystkim dokumentacja archiwalna wytwarzana od lat 40. XX wieku przez ministerstwa i instytucje odpowiedzialne za rozwój elektroenergetyki. Do ilościowego zobrazowania zjawisk posłużyły dane z rocznika statystycznego. Informacje o stanie obecnym i perspektywach rozwoju zaczerpnięto głównie z analiz rządowych i ekspertyz instytucji zaangażowanych w rozwój sektora elektroenergetycznego. ; Zebrany materiał opracowano metodą genetyczną, ukazując czynniki, które zdeterminowały współczesny kształt polskiego systemu elektroenergetycznego, oraz metodą statystyczną, która pozwoliła ukazać główne kierunki rozwoju i ich determinanty na przestrzeni kolejnych dekad. Analizie poddano także ewolucję polityki energetycznej państwa, które zarówno po 1945 roku, jak i obecnie traktuje elektroenergetykę jako ważną składową bezpieczeństwa kraju.

Abstract:

The paper outlines the origin and the main directions of development of the Polish power system, from 1945 onwards, on the background of the national energy policy and resource base. In examination were used rich historical sources, mainly archival documentation created from the 40s twentieth century by ministries and institutions responsible for the development of electric power industry. ; The quantitative data were taken from the statistical yearbook. Information about the current policy and prospects of development provide government`s documents and expert institutions involved in the development of the power industry. ; The collected data was developed using genetic method, which reveal the factors that determined the shape of contemporary Polish power system and the statistical method, which reveal the main directions of development and their determinants over the previous decades.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:60074

Pages:

225-244

Source:

Studia Zachodnie, tom 20

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-1950/II

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information