Object

Title: Korona królewska w herbie Skwierzyny = Royal crown in the Skwierzyna coat of arms

Creator:

Strzyżewski, Wojciech (1960- )

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Skobelski, Robert (1968- ) - red.

Group publication title:

Studia Zachodnie, 20

Abstract_pl:

Przez stulecia Skwierzyna posiadała status miasta królewskiego. W związku z licznymi pożarami, jakie w przeszłości doszczętnie niszczyły miasto, na przykład w 1442 roku, nie zachowały się najstarsze dokumenty i pieczęcie. W symbolice miejskiej pierwszy raz królewski status miasta został zaznaczony na pieczęci z 1678 roku poprzez umieszczenie na tarczy herbowej otwartej korony królewskiej. ; Jak wykazały badania dotyczące miast małopolskich i wielkopolskich, wizerunek korony królewskiej zaczęto umieszczać znacznie częściej niż dotąd jako zwieńczenie tarczy herbowej właśnie w XVII wieku. Było to szczególnie widoczne po okresie potopu szwedzkiego, czyli po 1660 roku. Korona królewska, widniejąc nad herbem miejskim, symbolizowała opiekę władcy nad miastem. ; W świetle zachowanego materiału sfragistycznego i heraldycznego można stwierdzić, że korona królewska umieszczona na tarczy herbu miejskiego była spotykana nie tylko w przypadku dużych miast, ale także tych najmniejszych, o czym świadczą pieczęcie Babimostu, Opoczna, Ropczyc i innych, wśród których była również Skwierzyna.

Abstract:

Located on the western border of the former Polish-Lithuanian Commonwealth, Skwierzyna for centuries had the status of a royal city. External symbols of the cities` royal status were images of crowns placed on shields of their coats of arms. This very phenomenon was particularly noticeable in the 17th century after the Polish-Swedish war that had ended in 1660. ; As regards Skwierzyna, the crown was located on the shield of its coat of arms in 1660, as was the case with other Polish cities` coats of arms. Placed above the coat of arms, the royal crown symbolized the monarch`s protection of the city. ; In light of preserved sigillographic and heraldic sources, it can be asserted that the royal crown located on the shield of a coat of arms was common not only to big cities but also to the smallest ones, which is evidenced by the seals of the cities of Babimost, Opoczno, Ropczyce and others, including Skwierzyna.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:60034

Pages:

11-20

Source:

Studia Zachodnie, tom 20

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-1950/II

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information