Object

Title: The supply risk analysis process in small and medium-sized enterprises = Proces analizy ryzyka zaopatrzenia w małych i średnich przedsiębiorstwach

Group publication title:

Management, Vol. 16 (2012)

Abstract_pl:

Identyfikacja i ocena ryzyka - zwłaszcza w małych i średnich przedsiębiorstwach - należały od początku do tematów badawczych naukowców. Znaczące są również nakłady związane z wdrożeniem i poprawnym zastosowaniem ilościowych miar oceny ryzyka. Każda organizacja musi stawić czoła ryzyku w swojej działalności. Szybka identyfikacja i sprawne oszacowanie jego wielkości pozwala na utrzymanie wysokiej aktywności na rynku. ; W większości przypadków procesy te nie są sformalizowane i zachodzą intuicyjnie. Wdrożenie sformalizowanego procesu analizy ryzyka przynosi organizacjom korzyści związane przede wszystkim w zakresie podejmowania decyzji biznesowych. Celem tego artykułu jest przedstawienie procesu analizy ryzyka na przykładowym przedsiębiorstwie oraz zaprezentowanie możliwości jego zastosowania w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Abstract:

The identification and evaluation of risk, especially in small and medium enterprises - has been a topic of examination by scientists from the very beginning. Expenditure connected with the implementation and proper execution of risk measurement methods is also of prominent importance. Every organization must face risk during its operation. Quick identification and effective evaluation of its level makes it possible to maintain fluidity of activities on the market at a constant level. ; In the majority of cases, such processes are not formalized and they take place intuitively. Implementation of a formalized process of risk analysis is beneficial for companies, especially in the field of business decision making. The aim of this paper is to present the process of risk analysis in an exemple company and to present possibilities for its implementation in small and medium enterprises.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Format:

application/pdf

DOI:

click here to follow the link

Pages:

187-198

Source:

Management, Vol. 16, No 2 (2012)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Similar

This page uses 'cookies'. More information