Obiekt

Tytuł: Types of moulding and methods of eliminating dry rot in historic buildings: example of Sobiescy Palace in Lublin (based on study by Mirosław Zaród) = Zagrzybienia i metody odgrzybiania obiektów zabytkowych na przykładzie Pałacu Sobieskich w Lublinie (na podstawie opracowania dokonanego przez M. Zaróda)

Autor:

Wrana, Jan ; Jarocka-Mikrut, Aleksandra

Data wydania:

2015

Typ zasobu:

artykuł

Tytuł publikacji grupowej:

CEER, nr 17 (2015)

Streszczenie:

W artykule przedstawiono zagrożenia tkwiące w długotrwałym narażeniu zabudowań historycznych na wilgoć na podstawie Pałacu Sobieskich w Lublinie oraz ekspertyzy mykologicznej. Zwrócono uwagę na różnice w wilgotności ścian oraz zależności wynikające z orientacji budowli względem stron świata. ; Opisano przyczyny występowania wilgoci w opisywanym założeniu jak również wskazano możliwości ich przeciwdziałaniu. Poprzez przedstawienie możliwych do zastosowania metod ochrony przed wspomnianymi czynnikami dowiedziono, iż możliwości poprawy stanu technicznego, a tym samym standardów funkcjonalnych obiektów zabytkowych jest wiele przy czym należy zachować szczególny szacunek do substancji zabytkowej.

Abstract:

By presenting Sobiescy Palace in Lublin as well as results of mycological research conducted in the said premises, the authors describe hazards and dangers arising from damp present in historic buildings for a long time. Results of mycological research quoted in this article indicate that differences in levels of damp depend on the cardinal direction a specific wall faces. ; The authors also pay attention to reasons for which the described premises suffer from damp and provide programmes of treatment and prevention. Furthermore, the article gives the reader a detailed insight into multiple opportunities for improving technical conditions of historic buildings and, at the same time, raising their functional standards. However, one must not forget to treat such premises with proper respect.

Opis:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Wydawca:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Współtwórca:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2015-0030

Strony:

147-159

Źródło:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 17

Jezyk:

eng

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji