Obiekt

Tytuł: Mathematical reliability model of building components by Rayleigh = Matematyczny model oparty na rozkładzie Rayleigha zmian niezawodności elementów składowych budynku

Autor:

Nowogońska, Beata

Data wydania:

2014

Typ zasobu:

artykuł

Tytuł publikacji grupowej:

CEER, nr 15 (2014)

Streszczenie:

Planowanie działań związanych z prawidłowym utrzymaniem budynku należy do zadań niełatwych. Brakuje wiarygodnych modeli matematycznych, które pozwalałyby na oszacowanie niezawodności eksploatacyjnej budynku, określanej często zmianami właściwości użytkowych. ; W przypadku urządzeń technicznych (mechanicznych, elektronicznych) podejmowane są próby wyznaczania predykcji niezawodności eksploatacyjnej, jednak dla obiektów budowlanych podaje się jedynie orientacyjne wykresy zmian właściwości użytkowych. W artykule przedstawiona jest metodyka prognozowania niezawodności eksploatacyjnej budynku, a wartości właściwości użytkowych określone zostały parametrami dystrybuanty rozkładu Rayleigha.

Abstract:

The patterns of process situations play an important role in the monitoring of diagnostic processes. The adaptation of mathematical models describing the degradation processes in mechanical and electronic devices creates opportunities to develop diagnostic standards for buildings erected in traditional technology. This article presents a proposal for the prediction of building operational reliability, which is a prognostic process model within the full period of its use.

Opis:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Wydawca:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Współtwórca:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47366

DOI:

10.1515/ceer-2014-0036

Strony:

87-97

Źródło:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 15

Jezyk:

eng

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji