Object

Title: Proposal for determing the scale of renovation needs of residential buildings = Propozycja określania skali potrzeb renowacji budynków mieszkalnych

Creator:

Nowogońska, Beata

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 22 (2016)

Abstract_pl:

Zakres zadań renowacyjnych zależy przede wszystkim od stanu zachowania zabytkowego miejsca. Wszelkie działania powinny być poprzedzone oceną stanu technicznego obiektów. W artykule została przedstawiona metoda określania rozmiaru potrzeb renowacji istniejących budynków, wykonanych w technologii tradycyjnej. ; Ustalone kryteria decyzyjne planowania prac renowacyjnych określone przez mierniki kryteriów decyzyjnych oraz wagi tych kryteriów stanowią dane wyjściowe do wyznaczania macierzy wskaźników kolejności wykonywania prac. W metodzie przyjęto następujące kryteria: stopień zużycia elementu budynku; struktura budynku; okres trwałości elementu; wpływ zniszczenia elementu na inne elementy; współzależność remontu elementu związana z remontem innego; lokalizacja obiektu; wartość kulturowa obiektu. Zaprezentowane zostały także wyniki wykorzystani zaproponowanej metody dla aktualnie użytkowanych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Gorzowie Wlkp.

Abstract:

The scope of renovation works depends, above all, on the state in which a historical site has been preserved. All actions ought to be preceded by an assessment of the technical condition of the buildings. The article presents a method for determining the scale of needs for renovating existing buildings constructed in traditional technology. ; The established planning decision criteria, determined by measures of decision criteria and the weights of these criteria comprise output data for establishing a matrix of indicators for the order in which works ought to be carried out. Results of using it on inhabited residential buildings located in Gorzów Wielkopolski have also been presented.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:56352

DOI:

10.1515/ceer-2016-0042

Pages:

137-144

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 22

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information