Object structure

Creator:

Biegus, Antoni ; Lorenc, Wojciech

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Development of shear connections in steel-concrete composite structures = Rozwój połączeń ścinanych w stalowo-betonowych konstrukcjach zespolonych

Group publication title:

CEER, nr 15 (2014)

Subject and Keywords:

konstrukcje stalowo-betonowe ; belka zespolona ; połączenie ścinane ; steel-concrete structures ; composite beam ; composite dowels ; shear connection

Abstract_pl:

Przedstawiono typy łączników ścinanych oraz sposoby modelowania. Odniesiono się do badań prowadzonych po 2000 r., pokazano, jak rozwijał się pomysł, wprowadzony w postaci tzw. listwy perfobond, którego autorem był w 1980 r. F. Leonhardt. Najnowsze aplikacje ciągłych łączników ścinanych w mostach wykorzystują łączniki w formie tzw. composite dowels. Ostateczny kształt tego typu łączników przedstawiono w pracy.

Abstract:

Different types of shear connectors and modelling techniques are presented. Basic research conducted or presented after year 2000 is taken into consideration, following the idea of concrete dowel implemented in the form of perfobond strip at the beginning of the 1980s by F. Leonhardt. The latest research in the field of continuous shear connectors applied in bridges is high lited with special focus at the composite dowel shear connection, as it seems to be the most modern solution being strongly introduced to the industry. Final shape of composite dowel shear connection is presented.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2014-0032

Pages:

23-32

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 15

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego