Object

Title: Activity of soil enzymes in rhizosphere of scots pine as a marker of the quality of wooded, formerly arable, soils = Aktywność enzymów glebowych w ryzosferze sosny zwyczajnej jako wskaźnik jakości zalesionych gleb porolnych

Group publication title:

CEER, nr 4 (2010)

Abstract_pl:

Celem pracy jest ocena wpływu ryzosfery na aktywność enzymatyczną gleb porolnych zalesionych sosną zwyczajną (Pinus sylvestris L.). W pracy porównywano aktywność enzymów gleb porolnych pod drzewostanami 15-letnimi oraz 51-letnimi z aktywnością enzymów gleb leśnych pod 4-letnią uprawą i pod drzewostanami 104-letnimi. Wykazano, że w glebach porolnych ryzosfera w istotny sposób wpływa na wzrost aktywności enzymów katalizujących najważniejsze procesy przemiany substancji organicznej.

Abstract:

The purpose of this paper is the assessment of the influence of rhizosphere on the enzymatic activity of formerly arable soils afforested with Scots Pine (Pinus sylvestris L.). A comparison was made between the enzyme activity of formerly arable soils under 15-year-old and 51-year-old stands, and the enzyme activity of forest soils under 4-year-old cultivation and 104-year-old stands. It has been shown that the rhizosphere in formerly arable soils has considerable influence on the increase of enzyme activity cata-lysing the most important processes of organic substance change.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Świtka, Romuald - red.

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47087

Pages:

3-12

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 4

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information