Obiekt

Tytuł: Algorytmy sterowania jednostopniowymi węzłami ciepłowniczymi wspomaganymi instalacjami kolektorów słonecznych = Algorithms of regulation and control of one-stage district heating substations assisted by solar collector installations

Autor:

Ziembicki, Piotr ; Bernasiński, Jan

Data wydania:

2011

Typ zasobu:

artykuł

Tytuł publikacji grupowej:

ZN UZ IŚ, nr 23 (2011)

Streszczenie:

W publikacji przedstawiono schematy technologiczne jednostopniowych węzłów ciepłowniczych wspomaganych instalacją kolektorów słonecznych. Przeanalizowano scenariusze ich pracy w zależności od zapotrzebowania na energię, nasłonecznienia oraz charakterystyki pracy instalacji ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania. Zaproponowano algorytmy sterowania pracą węzłów, a także określono warunki pracy automatyki regulacyjnej oraz urządzeń wykonawczych.

Abstract:

The publication presents a technological schemes of one-stage district heating substations assisted by solar collector installations. In the paper was presented a scenarios of work of this installations depending on various parameters, including heat energy demand, intensity of solar radiation and characteristics of domestic hot water installation and domestic heating systems. The authors proposes an algorithms of regulation and control of district heating substations and defines a conditions of work of basic regulation subsystems.

Opis:

zeszyt 23 ukazał się jako nr 143 serii głównej ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe

Wydawca:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Współtwórca:

Greinert, Andrzej - red.

Format:

application/pdf

Strony:

33-43

Źródło:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 23

Jezyk:

pol ; eng

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji