Obiekt

Tytuł: Ocena zakwaszenia wód zbiorników ?pojezierza antropogenicznego? = Waters acidification of the ?antrophogenic lake district?

Autor:

Jachimko, Barbara

Data wydania:

2007

Typ zasobu:

artykuł

Współtwórca:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Tytuł publikacji grupowej:

ZN UZ IŚ, nr 15 (2007)

Streszczenie:

W publikacji przedstawiono ocenę zakwaszenia wód zbiorników pojezierza ?antropogenicznego? w oparciu o wartości pH i potencjału redoks oraz potencjału neutralizacji. Wskazano na fakt, że zmiany wartości pH w przydennych warstwach wód zbiorników ?pozostałych? i acidotroficznych nie odpowiadają rzeczywistym zmianom zakwaszenia wody. Wytypowano najbardziej podatne za zakwaszenie zbiorniki w grupie ?pozostałe? oraz zbiorniki acidotroficzne o najbardziej zawansowanym procesie odkwaszenia.

Abstract:

The acidification of waters of ?antrophogenic? lake district reservoirs using pH - value, redox potential and neutralization potential is described. The changes of pH value in bottom layers of waters are opposite to the changes of NP. The most accidified reservoirs in the group ?others? and the most neutralized ones in the group accidified are pointed.

Opis:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 15 ukazał się jako nr 135 serii głównej

Wydawca:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:zbc.uz.zgora.pl:45390

Strony:

122-132

Źródło:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 15

Jezyk:

pol ; eng

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji