Obiekt

Tytuł: Ecology of an alder carr (ribeso nigri-alnetum) sol.-górn. (1975) 1987 community in an area of subsidence caused by coal mining (Chorzów area case study) = Ekologia zbiorowiska olsu porzeczkowego (ribeso nigri-alnetum) sol.-górn. (1975) 1987 na terenach osiadających na skutek szkód górniczych (na przykładzie obszaru Chorzowa)

Tytuł publikacji grupowej:

ZN UZ IŚ, nr 13 (2007)

Streszczenie:

Zbadano skład gatunkowy runa oraz strukturę poziomą i pionową zbiorowiska olsu porzeczkowego Ribeso nigri-Alnetum Sol.-Górn. (1975) 1987 w zespole przyrodniczo-krajobrazowym "Uroczysko Buczyna" w Chorzowie (Górny Śląsk), pozostającym pod silnym wpływem górnictwa, powodującym osiadanie gruntów. Jednowarstwowy drzewostan, o średnim zwarciu nie przekraczającym 65%, umożliwia dynamiczne odnawianie się olszy czarnej. ; Wydaje się jednak, że zbyt silne zagęszczenie osobników nalotu i podrostu sprawi, że naturalna regeneracja drzewostanu nie będzie w przyszłości efektywna. Głównym źródłem zagrożenia dla trwania tego zbiorowiska jest jednak osiadanie gruntów, spowodowane eksploatacją węgla kamiennego bezpośrednio pod badanym terenem. Przyczyniło się ono bowiem do powstania zbiornika zapadliskowego, którego areał stale się powiększa. ; Częściowe lub trwałe podtopienie, jakie obserwuje się w niektórych partiach olsu, spowodowało śmierc wieku okazów drzewiastych olszy czarnej. Aby skutecznie zmniejszyc negatywny wpływ górnictwa na zbiorowisko olsu, potrzeba jest melioracja tego obszaru.

Abstract:

Studies were made of the influence of the mining industry on the floristic composition, vertical and horizontal structure, and the stand?s health condition, of the alder carr Ribeso nigri-Alnetum Sol.-Górn. (1975) 1987 community, in the nature-landscape complex "Uroczysko Buczyna" in Chorzów, Upper Silesia. A single-layered stand, of an average canopy cover reaching 65%, allows for the abundant natural regeneration of black alder. ; However, one may assume that very dense and concentrated patches of its seedlings will contribute to the low efficiency of the natural regeneration of the stand in the future. The most serious threat to the ex-istence of the alder carr community is the subsidence of the ground caused by coal exploitation, resulting in the creation of a subsidence water basin. Permanent submergence, observed in some parts of the alder carr, has led to the death of many black alder trees. Partial amelioration of the study area is needed to reduce the negative effects of mining and to allow the Ribeso nigri-Alnetum community to persist in the future.

Opis:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 13 ukazał się jako nr 133 serii głównej

Wydawca:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Współtwórca:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Format:

application/pdf

Strony:

337-351

Źródło:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 13

Jezyk:

pol ; eng

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji