Obiekt

Tytuł: Zbiorniki acidotroficzne

Autor:

Jędrczak, Andrzej

Data wydania:

1997

Typ zasobu:

artykuł

Tytuł publikacji grupowej:

ZN UZ IŚ, nr 6 (1996)

Streszczenie:

Zbiorniki acidotroficzne stanowią około 50% zbiorników "pojezierza antropogenicznego". W talach 1986-1988 przebadano wody 15 zbiorników tej grupy, w profilu pionowym, podczas stagnacji letniej i cyrkulacji wiosennej. ; Na podstawie dynamiki (termiki) wód w ciągu roku wyróżniono trzy zbiorniki meromiktyczne, pozostałe (l2 zbiorników) zaliczono do typu holomiktycznego, z podziałem na di- i polimiktyczne. ; W zbiornikach meramiktycznych stwierdzono obecność, w profilu pionowym, dwóch podstawowych warstw: mikso- i monimolimnionu. Wyróżniono dwa typy chemiczne wód: siarczanowy wapniowo-magnezowy i siarczanowo-żelazowy. ; Przedstawiono zmiany kilkunastu wskaźników fizyczno-chemicznych w profilu pionowym oraz skład jonowy wód 15 zbiorników badanych w latach 1986-87.Dyskutowano nad przyczyną zakwaszenia wód badanych zbiorników, wyróżniono trzy etapy przebiegu tych procesów. Znaczną rolę w tych procesach przypisano związkom żelaza.

Opis:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 6 ukazał się jako 114 serii głównej

Wydawca:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:zbc.uz.zgora.pl:45131

Strony:

49-77

Źródło:

Politechnika Zielonogórska Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej - Zeszyty Naukowe: Inżynieria Środowiska, nr 6

Jezyk:

eng ; pol

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Nazwa wydania Data
Zbiorniki acidotroficzne 2018-04-19

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji