Obiekt

Tytuł: The Use of Age Management to Professional Activation of the Elderly = Wykorzystanie zarządzania wiekiem w obszarze aktywizacji zawodowej osób starszych

Autor:

Niewiadomska, Anna

Data wydania:

2013

Typ zasobu:

artykuł

Tytuł publikacji grupowej:

Management, Vol. 17 (2013)

Streszczenie:

Wzrost zainteresowania tematem starzenia się społeczeństw związany jest z zachodzącymi obecnie nieuniknionymi w pewnym zakresie przemianami demograficznymi. Z jednej strony wydłuża się średnia długość życia, z drugiej strony spadają wskaźniki dzietności. W konsekwencji zmniejsza się udział pokoleń młodszych, a rośnie udział pokoleń starszych. Niepokojącym w tym kontekście faktem jest niski poziom aktywności zawodowej osób starszych, między innymi w Europie. ; Przyczyny tego zjawiska są złożone. Skłaniają jednak do poszukiwań metod i sposobów, które umożliwiłyby zwiększenie zaangażowania osób starszych na rynku pracy. Jednym z takich sposobów, który w krajach wysokorozwiniętych zyskuje coraz większe zainteresowanie jest zarządzanie wiekiem. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie w jakim zakresie zarządzenie wiekiem może być użyteczne w podnoszeniu aktywności zawodowej osób z pokolenia 50 +. Tłem dla przedstawianego problemu jest statystyka dotycząca aktywności zawodowej osób starszych w Europie.

Abstract:

The increase in interest in the topic of aging is associated ? to some extent ? with the currently unavoidable demographic changes. On the one hand, life expectancy increases, on the other hand, fertility rates fall. As a consequence the proportion of younger generations is reduced, and the share of older generations. A disturbing fact has been the low level of economic activity of the elderly, among others in Europe for many years. The reasons for this are complex. ; However, looking for ways and means that would allow greater involvement of older people in the labour market should be considered. One such method, which in developed countries is gaining more and more interest is the management of age. The purpose of this article is to indicate the extent to which age management can be useful in improving the professional activity of generations of people 50 +. The background to the issue is the statistics on the labor force participation of older people in Europe.

Wydawca:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Współtwórca:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2013-0021

Strony:

305-318

Źródło:

Management, Vol. 17, No 1 (2013)

Jezyk:

eng

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2019-03-11

Data dodania obiektu:

2016-10-10

Liczba wyświetleń treści obiektu:

28

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

9

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://www.zbc.uz.zgora.pl/publication/38714

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji