Object

Title: Theoretical and Practical Problems of Acquiring Competence in Intercultural Communication in Polish, English and Russian = Teoretyczne i praktyczne aspekty nabywania kompetencji w zakresie komunikacji międzykulturowej w języku polskim, angielskim i rosyjskim

Creator:

Kuzio, Anna

Date:

2015

Resource Type:

rozdział w książce

Contributor:

Hawrysz, Magdalena - red. nauk. ; Uździcka, Marzanna - red. nauk. ; Wojciechowska, Anna - red. nauk.

Group publication title:

ZSJ 2014

Abstract_pl:

Ludzie wykazują potrzebę przebywania wśród innych osób, które wydają się podobne do nich samych. Taka potrzeba uwarunkowana jest tym, że czują się pewniej wśród osób, które działają w podobny sposób, wierzą w te same wartości, a także funkcjonują według podobnych założeń zachowawczych oraz komunikacyjnych. Czasami jednak zdajemy sobie sprawę, że sytuacja komunikacyjna jest bardziej skomplikowana; często dzieje się tak, gdy mamy kontakt z grupami komunikacyjnymi z różnych środowisk kulturowych. ; Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań opartych na zintegrowanym podejściu, które uwzględnia w swoich wynikach aspekt transferu, pragmatyki oraz środków językowych, które są konieczne w procesie komunikacji interkulturowej. Badanie stanowi część projektu, który koncentruje się na analizie aspektów komunikacyjnych jednostek będących reprezentantami kultury anglojęzycznej, polskiej, ukraińskiej oraz rosyjskiej.

Abstract:

Human beings have a great need to be with people who are similar to themselves. This is because they share the same ways of doing things, the same values, as well as function by similar rules. When one is with people who tend to be similar to you, the ways of doing things just seem like common sense. However, sometimes one realizes that the situation appears to be more complex. ; When this happens one realizes that the issues that have been taken for grantem about human interaction are not necessarily the same for everyone. The study reported here is based on an integrated approach where equal attention is paid to both pragmatic and language transfer. The study is a part of a project involving a contrastive study of some aspects of communicative behaviour of individuals representing the Anglo, Russian/Ukrainian and Polish cultures.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:67419

Pages:

91-100

Source:

Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2014

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information