Obiekt

Tytuł: The influence of acceleration on the efficiency of sand compaction tests conducted on a vibrating table = Wpływ przyspieszenia na efektywność zagęszczania piasku na stole wibracyjnym

Autor:

Szajna, Waldemar St.

Data wydania:

2017

Typ zasobu:

artykuł

Współtwórca:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Tytuł publikacji grupowej:

CEER, nr 24 (2017)

Streszczenie:

Wibrowanie jest skuteczną metodą zagęszczania gruntów gruboziarnistych, stąd stoły wibracyjne wykorzystywanie są w niektórych krajach do wyznaczania maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego (&Rho[indeks dolny - ?dmax?]) tych materiałów. Przyspieszenie, którym poddawany jest grunt jest jednym z podstawowych parametrów skutecznego zagęszczania. ; W pracy przedstawiono możliwość przystosowania standardowego stołu wibracyjnego, wykorzystywanego do badań konsystencji mieszanki betonowej, do wyznaczania gęstości &Rho[indeks dolny - ?dmax?], piasku. Stół o wymuszeniu bezwładnościowym został uzupełniony o przetwornik częstotliwości i poddany badaniom dynamicznym. ; W artykule zamieszczono wyniki pomiarów parametrów dynamicznych stołu. Wibrujący blat stołu oprócz przemieszczeń pionowych doznaje także innych form drgań. Przemieszczenia poziome i obroty skutkują znacznymi sumarycznymi przemieszczeniami poziomymi próbki. W układzie obciążonym próbką stwierdzono trzy częstotliwości rezonansowe. ; W wyniku badań zaobserwowano w przybliżeniu liniową zależność pomiędzy przyspieszeniem, któremu poddawana jest próbka a gęstością &Rho[indeks dolny - ?dmax?]. Przy większych przyspieszeniach uzyskuje się większe gęstości, jednakże zależność taka obowiązuje tylko do pewnej granicznej wartości przyspieszenia, powyżej której proces staje się niestabilny.

Abstract:

The paper presents a standard vibrating table for fresh concrete testing adopted for determination of maximum dry density (&Rho[indeks dolny - ?dmax?]) of sand. Vibration is an efficient method for coarse soil compaction therefore vibrating tables are useful for (&Rho[indeks dolny - ?dmax?]) determination. ; Acceleration that the soil is subject to is one of the basic parameters of efficient compaction. A vibrating table with inertial excitation was supplemented by a frequency converter and subjected to dynamic tests. The results of measurements of dynamic parameters are included. The paper presents problems connected with this method and describes the relationship between efficiency of compaction and accelerations which the soil is subjected to.

Opis:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Wydawca:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:zbc.uz.zgora.pl:61478

DOI:

10.1515/ceer-2017-0012

Strony:

171-185

Źródło:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 24

Jezyk:

eng

Licencja CC BY-NC-ND 3.0:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji