Obiekt

Tytuł: Comparison of the calculations results of heat exchange between a single-family building and the ground obtained with the quasi-stationary and 3-d transient models. Part 2: intermittent and reduced heating mode = Porównanie wyników obliczeń wymiany ciepła jednorodzinnego budynku mieszkalnego z gruntem uzyskanych za pomocą metody quasi-stacjonarnej oraz modelu niestacjonarnego trójwymiarowego. Część II: ogrzewanie przerywane i przerwa w ogrzewaniu

Autor:

Staszczuk, Anna

Data wydania:

2017

Typ zasobu:

artykuł

Współtwórca:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Tytuł publikacji grupowej:

CEER, nr 24 (2017)

Streszczenie:

W artykule przedstawiono porównanie wyników obliczeń wymiany ciepła typowego budynku mieszkalnego z gruntem z zastosowaniem metody quasi-stacjonarnej i metody uwzględniającej w pełni niestacjonarny. trójwymiarowy przepływ ciepła w gruncie. Celem analizy obliczeniowej było określenie wpływu wybranych czynników takich jak: geometria budynku, poziom zagłębienia budynku w gruncie oraz konstrukcja przegród stykających się z gruntem na dokładność obliczeń wymiany ciepła za pomocą metod quasi-stacjonarnych uwzględniając dwa tryby ogrzewania: ogrzewanie przerywane i przerwę w ogrzewaniu. ; Obliczenia z zastosowaniem metody uproszczonej przeprowadzono zgodnie z aktualnie obowiązującą normą: PN-EN ISO 13370:2008. W celu przeprowadzenia szczegółowych obliczeń numerycznych opracowano model wymiany ciepła budynku z termicznym sprzężeniem z gruntem. oparty na metodzie bilansów elementarnych i stanowiący integralną część programu komputerowego WUFI?plus. Rezultatem analizy porównawczej są różnice w wymianie ciepła określonej z zastosowaniem obu metod obliczeniowych.

Abstract:

The paper provides comparative results of calculations of heat exchange between ground and typical residential buildings using simplified (quasi-stationary) and more accurate (transient, three-dimensional) methods. Such characteristics as building?s geometry, basement hollow and construction of ground touching assemblies were considered including intermittent and reduced heating mode. ; The calculations with simplified methods were conducted in accordance with currently valid norm: PN-EN ISO 13370:2008. Thermal performance of buildings. Heat transfer via the ground. Calculation methods. Comparative estimates concerning transient, 3-D, heat flow were performed with computer software WUFI?plus. The differences of heat exchange obtained using more exact and simplified methods have been specified as a result of the analysis.

Opis:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Wydawca:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:zbc.uz.zgora.pl:61475

DOI:

10.1515/ceer-2017-0009

Strony:

135-146

Źródło:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 24

Jezyk:

eng

Licencja CC BY-NC-ND 3.0:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji