Object

Title: Medialny obraz seksualnego kobiecego ciała a dobrostan obserwatora = The media image of the sexual female body and well-being of the observer

Creator:

Niewiedział, Dorota

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Rongińska, Tatiana - red.

Subtitle:

Człowiek w całokształcie życia: rodzina - edukacja - praca

Group publication title:

PZN, nr 1/2017

Abstract_pl:

Przegląd literatury najczęściej wskazuje, że prezentowany przez media obraz seksualnego ciała kobiety niekorzystnie wpływa na spostrzeganie i funkcjonowanie odbiorcy. W XX wieku i obecnie obraz ciała kobiety jest kreowany i wykorzystywany do różnych celów, głównie konsumenckich. W indywidualnym procesie spostrzegania kobiecego ciała obserwator dokonuje własnej oceny, która jest wynikiem jego aktywnej interpretacji danych zmysłowych, kontekstu, nastawienia i wcześniej zdobytej wiedzy. Proces aktywnego tworzenia reprezentacji kobiecego ciała w świadomości współczesnego odbiorcy polega na włączeniu dodatkowego elementu, jakim jest obrona przed manipulacją. W artykule zamieszczono rozważania na temat sposobów manipulacji w mediach obrazem seksualnego ciała kobiety i wyniki różnych badań na temat świadomości tego faktu u odbiorców.

Abstract:

Review of the literature most often indicates that the image of sexual woman?s body presented by the media, affects the perception and functioning of the recipient. In the twentieth century, and now the image of the female body is created and used for various purposes, mainly consumer. In an individual process of perception of the female body the observer makes his own assessment, which is a result of its active interpretation of sensory data, context, attitudes and previously acquired knowledge. The process of active creation of the female body representation in the awareness of modern recipient is to include an additional element, which is the defense against manipulation. The article contains a reflections on ways to manipulate the sexual image of the female body in the media and the results of various studies about the awareness of this fact among the recipients.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:54339

Pages:

63-75

Source:

Psychologiczne Zeszyty Naukowe, nr 1/2017

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Object collections:

Last modified:

Nov 29, 2019

In our library since:

Nov 29, 2019

Number of object content hits:

209

All available object's versions:

https://www.zbc.uz.zgora.pl/publication/61801

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information