Object

Title: The effect of the addition of cellulose on the quality and thermal properties of straw bedding = Wpływ dodatku celulozy na jakość i własności termiczne podłoża słomiastego

Creator:

Słobodzian-Ksenicz, Oryna

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Group publication title:

CEER, nr 8 (2012)

Abstract_pl:

Przeprowadzone badania miały na celu określenie wpływu dodatku celulozy pochodzącej z recyklingu, na jakość i własności termiczne podłoża słomiastego. W sektorze RCB indyczki utrzymywano na słomie z celulozą, w sektorze CSP tylko na słomie (sektor kontrolny). Od drugiego tygodnia cyklu produkcyjnego rejestrowano temperatury oraz określano stopień zaskorupienia podłoża celulozowego i słomiastego. ; Podłoże celulozowe miało wyższe temperatury w całym cyklu produkcyjnym, z wyjątkiem 10., 12., 13. i 14. tygodnia. Na cieplejszym podłożu celulozowym wolniej powstająca skorupa nie ograniczała dyfuzji pary wodnej i gazów. Panowały w nim korzystniejsze, aerobowe warunki dla przemian egzotermicznych. Węższe obszary zmienności temperatur wskazują na bardziej wyrównaną temperaturę podłoża z dodatkiem celulozy. Stado utrzymywane na cieplejszym oraz o lepszej jakości podłożu celulozowym osiągnęło wyższe masy końcowe.

Abstract:

The objective of the study was to determine the effect of the addition of recycled cellulose on the quality and temperature of the straw bedding. Starting from week 2 of the production cycle temperatures were registered and the degree of encrustation of both the cellulose and straw bedding was determined. ; The cellulose bedding was characterized by higher temperatures throughout the production cycle except for weeks 10., 12., 13. and 14. The warmer bedding meant that the appearing encrustation did not restrict the diffusion of vapour and gases. It exhibited more beneficial, aerobic conditions for exothermic processes. The narrower span of temperatures indicates a more uniform temperature of the cellulose bedding. The flock reared on the warmer and better-quality cellulose bedding reached higher final body weight.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47250

Pages:

69-76

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 8

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information