Obiekt

Tytuł: Arystokracja jako "stan" legitymizujący absolutystyczny ustrój administracji Śląska w okresie po wojnie trzydziestoletniej (1648-1740) = Aristocracy as a "state" legitimating absolutist system of the Silesian administration during the Thirty Years War (1648-1740)

Autor:

Kuczer, Jarosław

Data wydania:

2016

Typ zasobu:

artykuł

Współtwórca:

Skobelski, Robert (1968- ) - red.

Tytuł publikacji grupowej:

Studia Zachodnie, 18

Streszczenie:

Ustroj absolutystyczny na Śląsku w okresie 1648-1740 "stworzył" sobie grupę beneficjentów, jaką była arystokracja. Oczywiście był to rodzaj przymierza o charakterze "zwrotnym". Poszczególne jej grupy uzyskiwały najwyższe stanowiska i funkcje określające model życia publicznego i społecznego, a nawet gospodarczego. ; Bez budowy silnej grupy hrabiów i nowych książąt (stare linie wygasły częściowo jeszcze w pierwszej połowie XVII w. - najstarsza, piastowska w 1675 r.), niemożliwym mogłoby być sprawne, scentralizowane rządzenie Śląskiem, jaki charakteryzował ustrój absolutystyczny. Sejmikujące w XVI wieku stany były niezwykle niewygodnym partnerem dla króla, na co wskazują liczne, ugodowe decyzje chociażby w sprawach religijnych podejmowanych przez cesarzy Ferdynanda I, Maksymiliana II, Rudolfa II i Macieja. ; Budowa silnego państwa opartego na licznych prowincjach stała w sprzeczności z pochodzącym z czasów średniowiecza modelem przedkładania przywilejów stanowych nad dekrety cesarskie. "Absolutum dominium" tak jak zerwało wszelkie nici z wczesnonowożytnym charakterem państwa, tak musiało stworzyć sobie podwaliny społeczne i to właśnie arystokracja, w dużej mierze stworzona na potrzeby nowego ustroju, stała się jego głównym beneficjentem.

Abstract:

Absolutist regime in Silesia in the period 1648-1740 "created" a group of beneficiaries, which in fact was the aristocracy. Of course, it was a kind of "round-trip" covenant and worked both sides. Individual of aristocracy perform best positions and functions of defining the model of public life and social, and even economic. ; Without a strong group of new counts and dukes (old lines expired partially in the first half of the seventeenth century - the oldest, Piast in 1675) it was not possible to control, govern and rule the country of Silesia. The regime was characterized by absolutistic statism. The earlier freedom of the estates of the realm as partner, was extremely uncomfortable for the king. After 1648 it was the time to implement numerous decisions, even in religious matters, made by the emperors Ferdinand I, Maximilian II, Rudolf II and Matthias. ; The construction of a new shaped, strong state based on the number of provinces stand in opposition to the Middle Ages version of a monarchy built upon a model of privileged classes formed on the whole structure of imperial decrees. "Absolutum dominium" created a new social foundation and it is aristocracy, largely created for the new system, which became the main beneficiary of it.

Wydawca:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:zbc.uz.zgora.pl:45813

Strony:

43-55

Źródło:

Studia Zachodnie, tom 18

Jezyk:

pol

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Identyfikator oryginału:

P-1950/II

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2024-06-04

Data dodania obiektu:

2017-09-06

Liczba wyświetleń treści obiektu:

374

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

302

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://www.zbc.uz.zgora.pl/publication/52083

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji