Kolekcja

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Inżynieria Środowiska

Czasopismo publikuje artykuły naukowe o tematyce związanej z działaniami inżynierii środowiska i powiązanymi z nimi działaniami inżynieryjno-technicznymi i planistycznymi w zakresie kształtowania środowiska i ochrony środowiska. Szczegółowy zakres zainteresowań obejmuje zagadnienia: analityka badań środowiskowych, analiza ryzyka środowiskowego, architektura przyjazna środowisku, architektura zeroenergetyczna, biologia i ekotoksykologia terenów antropogenicznie przekształconych, budownictwo przyjazne środowisku, budownictwo zeroenergetyczne, chemizm terenów przekształconych, energia ze źródeł odnawialnych, geologia i hydrologia terenów o różnej funkcjonalności, gospodarka odpadami, historia obiektów i przedsięwzięć inżynierii środowiska, komputerowe wspomaganie zadań inżynierii środowiska, materiały w inżynierii środowiska, metodologia badań terenowych w inżynierii środowiska, matematyczne modelowanie zjawisk przyrodniczych i technicznych z zakresu inżynierii środowiska, oczyszczanie ścieków i zagospodarowanie osadów ściekowych, oczyszczanie wód do picia i wykorzystania gospodarczego, planistyka wobec terenów antropogenicznie przekształconych, problemy legislacji w inżynierii i ochronie środowiska, problemy środowiskowe budownictwa lądowego i wodnego, rekultywacja zdegradowanych terenów miejskich, przemysłowych, poprzemysłowych i komunikacyjnych, sieci przesyłowe i systemy inżynierii środowiska, statystyka w inżynierii środowiska, środowiskowe uwarunkowania energetyki, techniki instalacyjne, wpływ budownictwa na środowisko przyrodnicze, zagospodarowanie terenów antropogenicznie przekształconych, zarządzanie środowiskiem i przedsięwzięciami inżynierii i ochrony środowiska. Czasopismo przyjmuje prace oryginalne, wcześniej niepublikowane.
ISSN 1895-7323

Kolekcje podrzędne

Kolekcji: 20

W roku 2004 ukazał się numer - 12. W ogólnej serii Zeszyt&oacut…

W roku 2007 ukazały się trzy numery - 13, 14 i 15. W ogólnej se…

W roku 2009 ukazał się numer 16. W ogólnej serii Zeszytó…

Od 2010 roku czasopismo ukazuje się regularnie jako kwartalnik. W 2010 opub…

W 2011 roku ukazały się numery 21, 22, 23, 24. W serii głó…

W 2012 roku ukazały się numery 25, 26, 27, 28. W serii głó…

W 2013 roku ukazały się numery 29, 30, 31, 32. W serii głó…

W 2014 roku ukazały się numery 33, 34, 35, 36. W serii głó…

W 2015 roku ukazały się numery 37, 38, 39, 40. W serii głó…

W 2016 roku ukazały się numery 41, 42, 43, 44. W serii głó…

Ostatnio dodane

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji