Kolekcja

Archiwum Kresowe

Archiwum Kresowe jest częścią kolekcji Regionaliów Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej i ma na celu dokumentowanie losów Kresowian-Lubuszan.
Podstawą kolekcji są dokumenty Archiwum Kresowego, które powołane zostało 6 kwietnia 2018 roku przez Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego Tadeusza Lityńskiego przy Archiwum Diecezjalnym w Zielonej Górze.
Będzie gromadzić i udostępniać w formie cyfrowej materiały dotyczące Kresowian mieszkających na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej oraz dokumenty na temat przedwojennego niemieckiego dziedzictwa związanego z obecnym terytorium diecezji. Umożliwi poznanie przeszłości wielu rodzin oraz historii ziem, z którymi jesteśmi związani.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji