Object structure

Contributor:

Tureczek, Marceli - fot.

Title:

Krobielewo (kościół filialny) - dzwon (datowanie - XVIII / XIX w.)

Subject and Keywords:

Krobielewo ; relief ; Międzyrzecz (powiat) ; inskrypcja ; półwałek ; siedzisko dzwonne ; jarzmo ; dzwon spiżowy

Description:

Dzwon spiżowy (sygnaturka) na dzwonnicy przykościelnej, zawieszony na stalowym jarzmie osadzonym w stalowym siedzisku dzwonnym. W górnej części płaszcza (na szyi) dwa pojedyńcze półwałki wyznaczające pole inskrypcyjne. Poniżej zdobienie wykonane przy pomocy reliefu wypukłego z motywem akantoidalnym oraz elementami ornamentu małżowinowo-chrząstkowego. W dolnej części dwa rzędy pojedynczych półwałków ; Inskrypcja umieszczona w górnej części płaszcza pomiędzy dwoma pojedynczymi półwałkami. Brak przerywników międzywyrazowych. Korona w formie klucza. Instrument sprawny, brak śladów wyszczerbienia krawędzi. Średnica 28 cm, wysokość bez korony 21 cm. Pole inskrypcyjne, wys. 2-2, 5 cm. Wys. liter.: 1,5 cm ; Język łaciński, majuskuła humanistyczna.<br><br>SOLI DEO GLORIA (1) (Tłum.: Bogu niechaj będzie cześć i chwała).<br><br>Proweniencja warsztatowa obiektu nieznana. Dzwon wg relacji mieszkańców, prawdopodobnie przeniesiony po II wojnie światowej z innej miejscowości.

Comment:

1) Wg 1 Listu św. Pawła do Tymoteusza 1,17.

Date:

datowanie - XVIII/XIX w.

Resource Type:

dzwon

Format:

image/x.djvu

Language:

lat

Rights:

Tureczek, Marceli ; Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego