Object structure

Creator:

Płuciennik-Koropczuk, Ewelina ; Jakubaszek, Anita ; Myszograj, Sylwia ; Uszakiewicz, Sylwia

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

COD fractions in mechanical-biological wastewater treatment plant = Frakcje ChZT w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków

Group publication title:

CEER, nr 24 (2017)

Subject and Keywords:

wastewater ; COD fractions ; ASM models ; organic substances biodegradable ; organic substances non-biodegradable ; ścieki ; frakcje ChZT ; modele ASM ; substancje organiczne biodegradowalne ; substancje organiczne niebiodegradowalne

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wyznaczania frakcji ChZT w ściekach surowych, mechanicznie oczyszczonych oraz oczyszczonych. Obiektem badań była mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków o wielkości powyżej 20 000 RLM. Uzyskane wyniki porównano z założeniami modeli biokinetycznych ASM.

Abstract:

The paper presents results of studies concerning the designation of COD fraction in the raw, mechanically treated and biologically treated wastewater. The test object was a wastewater treatment plant with the output of over 20,000 PE. The results were compared with data received in the ASM models.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2017-0015

Pages:

209-219

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 24

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego