Object structure

Creator:

Oleniacz, Grzegorz ; Skrzypczak, Izabela ; Świętoń, Tomasz

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Trimble m3 1``and south NTS-362R total station angle measurement accuracy analysis = Analiza dokładności pomiarów kątowych tachimetrami elektronicznymi Trimble M3 1``oraz South NTS-362R

Group publication title:

CEER, nr 24 (2017)

Subject and Keywords:

ISO standard ; angle measurement ; accuracy analysis ; norma ISO ; pomiar kątów ; analiza dostępności

Abstract_pl:

Głównym celem niniejszych badań było uzyskanie informacji o rzeczywistej dokładności pomiarów kątowych dwoma instrumentami (Trimble M3 1``oraz South NTS-362R), możliwej do uzyskania w danych warunkach pomiarowych. Cel ten zrealizowano wykorzystując uproszczoną metodę testowania instrumentów zawartą w normie PN-ISO 17123-3. ; Jest to kontynuacja badań, przeprowadzonych na tej samej bazie testowej jednak tym razem w odmiennych, mniej sprzyjających warunkach polowych. Wykorzystanie w testach tego samego instrumentu stworzyło możliwość porównania i analizy uzyskanych parametrów. Zakres prac obejmował wykonanie pomiarów oraz zestawienie i opracowanie ich wyników dla obu instrumentów wraz z obróbką statystyczną otrzymanych rezultatów.

Abstract:

The main purpose of this study was to obtain information about the actual precision of angle measurements with two instruments (Trimble M3 1``and South NTS-362R), realizable in given measurement conditions. This object is achieved by using a simplified method of testing instruments contained in the PN-ISO 17123-3 standard. ; This is a continuation of research, carried out on the same test base, but this time in a different, less favorable field conditions. The use of the same instrument has created an opportunity to compare and analyze the measurement results. The scope of work includes the measurement and results preparation along with statistical processing of the obtained results for both instruments.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2017-0003

Pages:

39-47

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 24

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego