Object structure

Creator:

Koteluk, Daniel

Contributor:

Dolański, Dariusz (1966 - ) - red.

Title:

Rozdźwięk między administracją partyjno-państwową a społeczeństwem na tle katechizacji szkolnej w osadzie wiejskiej Czerwieńsk w powiecie zielonogórskim w latach 1952-1956 = The dissonance between the party-national administration and society against religious education in rural settlement of Czerwieńsk in Zielona Góra poviat, 1952-1956

Group publication title:

Studia Zachodnie, 14

Subject and Keywords:

stosunki państwo-kościół ; Ziemie Zachodnie i Północne ; Czerwieńsk ; Polska - historia - od 1944 r.

Abstract_pl:

W 1955 r., wraz z rozpoczęciem posługi w parafii św. Wojciecha w Czerwieńsku przez księdza Stanisława Stępnia, mimo inwigilacji i obelg ze strony aparatu bezpieczeństwa, udało się zachęcić wiernych do większej aktywności. Zwłaszcza w 1956 r. działalność skupiała się na propagowaniu idei Kościoła katolickiego wśród dzieci uczących się w miejscowej szkole podstawowej. Próbowano wprowadzić naukę religii do planu lekcji. Dyskutowano o tej propozycji na posiedzeniu komitetu rodzicielskiego, które odbyło się pod koniec września 1956 roku. Wówczas nie udało się przeforsować propozycji. ; Kilka tygodni później, gdy w kraju, po upadku stalinizmu, zmianie uległa władza, nowy I sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka zgodził się na czasowy powrót katechezy do szkół. W roku szkolnym 1959-1960, religii w Czerwieńsku uczył proboszcz Felicjan Szklany.

Abstract:

In 1955 with the beginning of the ministry in the parish dedicated to St Adalbert in Czerwieńsk by priest Stanisław Stępień from his initiative, despite surveillance and insults from the safety apparatus, he succeeded in encouraging the believers to be more active, especially in 1956. His activity was focused on propagation of the ideas of the Catholic Church among their children who were taught in the local primary school. It was women who played the key role in these efforts and who led to the decisive meeting of the parents` committee which was held at the end of September 1956. ; These actions proved to be ineffective because the voivodeship administration of the Polish United Workers` Party in Zielona Góra used the members of party-national administration of his rural settlement which acted against religious education during the committee. It was a pyrrhic victory as one month later the final decomposition of Soviet system in the country took place. ; As a result the party with the new First Secretary of Central Committee of the Polish United Workers` Party, Władysław Gomułka agreed to the temporary return of religious education. They kept in mind the benefits resulting from short-lived normalisation of relations between the communist country and the Catholic church which depended on the appeasement of public feeling. Felicjan Szklany, the parish priest taught religious education in an educational institution in Czerwieńsk In the school year 1959-1960.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

141-150

Source:

Studia Zachodnie, tom 14

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-1950/II