Object structure

Creator:

Korol, Rafalina ; Jaśniewicz, Elżbieta ; Strońska, Marzena

Title:

Możliwości wdrożenia dyrektyw Unii Europejskiej w monitoringu wód i ścieków = The possibilities of implementation of the EU directives in the waters and wastewaters monitoring

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 8 (1998)

Subject and Keywords:

Uniwersytet Zielonogórski ; Wyższa Szkoła Inżynierska (Zielona Góra) ; środowisko ; inżynieria środowiska ; Politechnika Zielonogórska

Abstract_pl:

Praca analizuje prawodawstwo Unii Europejskiej z zakresu ochrony wód, porównuje normy jakości obowiązujące w Polsce z odpowiednimi dyrektywami Unii i wskazuje możliwości ich wdrożenia wraz z oszacowaniem kosztów. ; Na podstawie zbioru danych monitoringowych określa trendy zmian jakości wód w Polsce oraz porównuje wyniki dotychczasowych ocen z klasyfikacją dokonaną na podstawie dyrektyw Unii Europejskiej.

Abstract:

The authors of the paper concentrale on the following items: EU legislation concerning water pollution control, comparison of water quality standards enforced in Poland with relevant EU Directives, and potentiality for the implementation of the EU directives in Poland (including assessment of the costs involved). ; Making use of monitoring data, the trends of water quality variations in Poland are determined and the results are compared with the classificationestablished on the basis of EU Directives.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 8 ukazał się jako 118 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

1998

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

75-86

Source:

Politechnika Zielonogórska Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej - Zeszyty Naukowe: Inżynieria Środowiska, nr 8

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego