Show structure

Title:

Frakcjonowanie metali ciężkich w osadach ściekowych ustabilizowanych beztlenowo = Fractionation of heavy metals in sewage sludge after digestion

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 39 (2015)

Creator:

Dąbrowska, Lidia

Subject and Keywords:

metale ciężkie ; frakcjonowanie ; mobilność ; osady ściekowe ; heavy metals ; fractionation ; mobility ; sewage sludge ; digestion

Abstract_pl:

Frakcjonowanie metali ciężkich w osadach ściekowych umożliwia ocenę mobilności metali, co jest szczególnie istotne, gdy osady miałyby być stosowane w rolnictwie. Wykazano, że we frakcji mobilnej wymiennowęglanowej osadów występowało najwięcej niklu. Miedź, kadm oraz chrom były obecne głównie we frakcji organiczno-siarczkowej, natomiast ołów we frakcji związków praktycznie nierozpuszczalnych. Z kolei cynk występował zarówno we frakcji organiczno-siarczkowej, jak i tlenków żelaza i manganu.

Abstract:

The speciation analysis of heavy metals in biochemically stabilized sewage sludge gives information important for determination of the rate at which heavy metals pass into soil solution and also, as a consequence, their uptake by plants. This information is especially important when considering agricultural usage of sludge. ; Literature data indicate that in sewage sludge after methane digestion heavy metals can occur in different forms, which determine their bioavailability. It was demonstrated that in sludge metals are mainly bound to organic-sulfide fraction. Zinc was also present in significant amounts in hydrated iron and manganese oxide fraction, nickel in exchangeable-carbonate fraction, whereas lead in residue fraction.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 39 ukazał się jako nr 159 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

22-30

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 39

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego