Show structure

Title:

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów organicznych i resztkowych

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 9 (2000)

Subject and Keywords:

Uniwersytet Zielonogórski ; Wyższa Szkoła Inżynierska (Zielona Góra) ; środowisko ; inżynieria środowiska ; Politechnika Zielonogórska

Abstract_pl:

W niniejszym artykule chcemy zaprezentować Państwu zalety mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w systemie BIOFIX i jednocześnie przedstawić podstawowe przesłanki realizowania nowoczesnych zakładów utylizacji odpadów. W systemie BIOFIX mogą być przetwarzane zarówno odpady organiczne i zielone, jak i odpady resztkowe zawierające frakcję organiczną. W systemie tym wyróżnić można dwie podstawowe fazyprzetwarzania odpadów: fazę obróbki mechanicznej polegającą na oczyszczeniu odpadów z materiałów przeszkadzających oraz wysortowaniu surowców nadających się do ponownego użytku oraz fazę obróbki biologicznej przebiegającą w zamkniętych tunelach, przy użyciu przerzucarki BIOFIX.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 9 ukazał się jako 122 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Sutco-Polska, sp. z o.o.

Date:

2000

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

63-71

Source:

Politechnika Zielonogórska Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej - Zeszyty Naukowe: Inżynieria Środowiska, nr 9

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego