Object structure

Creator:

Biniewicz, Jerzy

Contributor:

Hawrysz, Magdalena - red. nauk. ; Uździcka, Marzanna - red. nauk. ; Wojciechowska, Anna - red. nauk.

Title:

Przedmowa w pierwszych (napisanych po polsku) traktatach matematycznych = The prefaces written to Polish earliest mathematical treatises

Group publication title:

ZSJ 2016

Subject and Keywords:

dyskurs naukowy ; gatunek mowy ; gatunek metatekstowy ; podręcznik ; przedmowa ; scientific discourse ; genre of speech ; metatext ; textbook ; preface

Abstract_pl:

Artykuł przynosi rozważania na temat przedmów zamieszczonych w pierwszych napisanych po polsku traktatach matematycznych (XVI-XVII w.), które można postrzegać jako podręczniki. Przedmowa jako wypowiedź, która odsyła do tekstu tego samego autora, jest instrumentem tekstotwórczym, kreśli bowiem mapę tekstu bazowego, mówi o strukturze wywodu. ; Przedmowa w badanych tekstach jest narzędziem pozycjonowania relacji komunikacyjnych wyznaczonych przez linię: nadawca?odbiorca. Jednocześnie uruchamia ona perspektywę przedmiotową, profiluje zawartość tekstu macierzystego. Przedmowa jako gatunek metatekstowy jest czytelnym wyróżnikiem strukturalnym, funkcjonalnym oraz pragmatycznym traktatu naukowego. Należy w niej widzieć zapis intencji komunikacyjnych autora.

Abstract:

The article brings some reflections upon prefaces written to Polish earliest mathematical treatises (16th and 17th centuries), which can be regarded as textbooks. The preface as a statement which cross-refers readers to a text by the same author is a text-making instrument, since it draws a map of the base text, and presents the structure of the argument. ; The preface in the studied texts is a tool for positioning the communication relationship between the sender and the recipient. At the same time, the subject matter as well as the profile of the contents are presented. The preface as a metatext genre belonging to the parent text forms one whole with the text itself. It can therefore be seen as part of a textbook structure, which determines its clarity as a genre of speech.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

7-22

Source:

Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2016

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego