Object structure

Creator:

Kuligowska, Emilia

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk.

Title:

Usprawnianie muzyczne małych dzieci - metoda Edwina E. Gordona = Improving musical skills of small children - Edwin E. Gordon`s method

Group publication title:

Z zagadnień terapii...

Subject and Keywords:

teoria uczenia się muzyki Edwina Gordona ; audiacja wstępna ; zajęcia umuzykalniające ; muzykoterapia ; podstawa programowa ; music learning theory ; initial audiation ; musical skills development classes ; music therapy ; core curriculum

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono sposoby pracy z najmłodszymi dziećmi, które zgodnie z teorią uczenia się muzyki, znajdują się na etapie audiacji wstępnej. Wyjaśniono znaczenie ruchu w teorii Edwina E. Gordona. Szczegółowo omówiono sposób prowadzenia zajęć dla dzieci w wieku do 18 miesiąca życia. ; Artykuł zawiera przykładowe śpiewanki i rytmiczanki oraz opis ich realizacji. Przedstawiono podstawę programową dla przedmiotu muzyka, odpowiadającą polskim realiom, opartą na gordonowskiej teorii. Autorka ukazała terapeutyczny wymiar zajęć prowadzonych zgodnie z teorią Gordona.

Abstract:

The article presents methods of working with the youngest children who, according to the music learning theory, are at the stage of initial audiation. It explains the importance of movement in Edwin E. Gordon`s theory. Method of conducting classes for children aged up to 18 months is discussed in details. ; The article contains examples of simple songs and rhythm chants and describes how to perform them. It presents core curriculum for music corresponding to Polish realities based on Gordon`s theory. The author showed therapeutic dimension of classes carried out in accordance with the aforementioned theory.

Publisher:

Zielona Góra ; Skarbona: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Date:

2017

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

99-112

Source:

Z zagadnień terapii artystycznej, logopedycznej i pedagogicznej

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego