Object structure

Creator:

Siama, Alfred

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Echa romansu tradycyjnego w twórczości literackiej Ignacego Krasickiego = Echoes of traditional romance in the literary output by Ignacy Krasicki

Group publication title:

Filologia Polska, z. 8

Subject and Keywords:

Krasicki, Ignacy (1735-1801) ; romans tradycyjny ; oświecenie ; krytyka ; traditional romance ; Enlightenment ; criticism

Abstract_pl:

Tematyka pracy dotyczy stosunku wybitnego pisarza polskiego oświecenia, Ignacego Krasickiego, do epickiego gatunku przedpowieściowego, jakim jest romans. Uwaga badawcza w artykule skoncentrowana została na opiniach wobec romansów wyrażonych w kilku dziełach literackich księcia biskupa. ; Ignacy Krasicki, podobnie jak inni przedstawiciele ówczesnej elity literackiej, traktował romans jako gatunek anachroniczny, pozbawiony walorów artystycznych i dobrego smaku. Dlatego wyrażone przez niego w twórczości opinie wobec romansów mają charakter krytyczny i ironiczny. Poza tym pisarz potrafił w oryginalny sposób wykorzystać konwencję romansową, co szczególnie uwidacznia się w powieści "Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki". Upoważnia to do konstatacji, że romanse nie tylko drażniły Krasickiego, lecz w pewnym sensie także inspirowały.

Abstract:

The article concerns the attitude of the outstanding writer of the Polish Enlightenment, Ignacy Krasicki, to the epic pre-bildungsroman genre, which is romance. The research attention in the article was focused on the opinions about romances expressed in several literary works of the prince bishop. ; Ignacy Krasicki, like other representatives of the literary elite of that time, treated romance as an anachronistic genre, devoid of artistic value and good taste. That is why the opinions about romances expressed in his works are critical and ironic. On the other hand, the writer was able to use the romance convention in an original way, which is particularly evident in the novel "Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki" ["The Adventures of Mr. Nicholas Wisdom"]. This entitles us to conclude that the romances not only irritated Krasicki, but in a sense also inspired him.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2022

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.34768/fp2022a11

Pages:

215-234

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 8

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego