Object structure

Creator:

Podhajecka, Mirosława

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Podręcznik do nauki języka angielskiego Franciszka Kuszla w świetle jego biografii = Franciszek Kuszel`s textbook for the teaching of English in the light of his biography

Group publication title:

Filologia Polska, z. 8

Subject and Keywords:

Kuszel, Franciszek ; język angielski - nauczanie ; dydaktyka ; podręcznik ; dziennik ; English language ; teaching ; textbook ; diary

Abstract_pl:

W literaturze glottodydaktycznej Franciszek Kuszel pojawia się sporadycznie jako autor rozmówek polsko-angielskich pt. "Rozmowy podręczne dla podróżujących do Londynu Polaków nieumiejących zupełnie Języka Angielskiego" (1857). Pozostawił po sobie także inne materiały: "Książkę Podręczną do Uczenia się Języka Angielskiego dla Uczniów Szkoły Główney w Warszawie" [1864] napisaną na potrzeby lektoratu angielskiego w Szkole Głównej Warszawskiej i powieloną metodą litograficzną, a także "Dziennik czynności osobistych od dnia 25 września 1834" - rękopiśmienne źródło informacji biograficznych. Artykuł stawia sobie dwa podstawowe cele: nakreślić biografię autora oraz dokonać analizy jego podręcznika.

Abstract:

In the literature on foreign language teaching Franciszek Kuszel appears sporadically as the author of a Polish-English phrasebook entitled "Rozmowy podręczne dla podróżujących do Londynu Polaków nieumiejących zupełnie Języka Angielskiego" (1857). There are also other extant materials: "Książka Podręczna do Uczenia się Języka Angielskiego dla Uczniów Szkoły Główney w Warszawie" [1864], written for English instruction at the Szkoła Główna Warszawska and reproduced by means of the lithographic method, and "Dziennik czynności osobistych od dnia 25 września 1834", a manuscript source of biographical information. This article has two main purposes: to sketch the biography of the author and take his textbook under a scrutiny.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2022

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.34768/fp2022a4

Pages:

61-86

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 8

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego