Object structure

Contributor:

Tureczek, Marceli - fot.

Title:

Kursko (kościół filialny) - dzwon (datowanie - 1620 r.)

Subject and Keywords:

Międzyrzecz (powiat) ; inskrypcja ; dzwon ; dzwon spiżowy ; Kursko

Description:

Dzwon spiżowy (sygnaturka) na wieży nieistniejącego kościoła szachulcowego. Pole inskrypcyjne znajdowało się w górnej części płaszcza (na szyi). Średnica 35 cm. ; Inskrypcja w języku niemieckim i łacińskim, majuskuła humanistyczna? <br><br>Tekst wg Kohte: Veit von Stensczh auf Kurzik anno 1620. (Tłum.: Wit von Stensczh, pan na Kursku, roku 1620)<br><br> ; Proweniencja warsztatowa obiektu nieznana. F. Mertinat podaje, że dwa dzwony z roku 1620 oraz inny dzwon późnogotycki znajdowały się w Kaiser-Friedrich-Museum w Poznaniu. Trafiły tam ok. roku 1911, kiedy dla Kurska zostały odlane dwa inne dzwony przetopione następnie na potrzeby wojenne w 1917 roku (2). ; Sczanieccy ze Szczańca w Księstwie Głogowskim, pojawili się w Kursku ok. 1513 roku. Wówczas w dokumentach do 1524 roku występują Jan i Jerzy. Wit, fundator dzwonu mógł posiadać już tylko działy wsi, która w XVII wieku stała się m.in. własnością Bronikowskich. Fundacja dzwonu związana jest prawdopodobnie z budową nowej świątyni ewangelickiej (1).

Comment:

1) Słownik historyczno-geograficzny, cz. II, z. 3, s. 558-559. ; 2) Mertinat, s. 106.

Date:

datowanie - 1620

Resource Type:

dzwon

Format:

image/x.djvu

Language:

ger ; lat

Rights:

Tureczek, Marceli ; Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego