Object structure

Creator:

Chałubiński, Mirosław

Contributor:

Chałubiński, Mirosław - red. ; Kilias, Jarosław - red. ; Korab, Kazimierz - red. ; Wincławski, Włodzimierz - red.

Title:

Recepcja Karola Mannheima w polskiej socjologii i filozofii. Pierwsze przybliżenie = Reception of Karl Mannheim`s works in Polish sociology

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 34

Subject and Keywords:

Mannheim, Karl (1893-1947) ; socjologia polska ; filozofia

Abstract_pl:

O recepcji w naszym kraju Karola Mannheima w Polsce pisano jak dotąd niewiele. Nie znam publikacji poświęconej wyłącznie temu tematowi. Spotyka się natomiast uwagi czynione na marginesie analiz, których głównym tematem jest K. Mannheim. Stąd też moja próba penetracji tego niezbadanego jak dotąd problemu. ; Na początek kilka wyjaśniających uwag związanych z tytułem artykułu. Piszę tutaj o recepcji idei Mannheima zarówno w socjologii, jak i filozofii. Głównie z tego powodu, iż jego twórczość należy do obu tych dziedzin.

Abstract:

The reception of Karl Mannheim`s works in Poland has not been widely studied yet. This paper attempts to examine that problem starting from the first comments in the years between the First and the Second World War up to the clearly determined periods after the Second World War. ; The reception of Mannheim`s works in Poland shows to what extent classical sociological works from the West were subjected to numerous censorship restrictions and therefore were better known after 1989. The most important work of Mannheim, "Ideology and Utopia" (1929), was received with keen interest by epistemologists and social cognition theoreticians also in Poland. ; Mannheim`s concepts were and still are adduced in debates on social planning, mass society, generations, youth and many significant factors differentiating societies. So it is possible to identify varied forms of the presence of Mannheim`s ideas in Polish sociology and philosophy.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Date:

2008

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

143-159

Source:

Rocznik Lubuski, tom 34

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego