Object structure

Creator:

Danielak, Wiesław

Contributor:

Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Skalik, Jan - red. ; Moczulska, Marta - red. ; Adamczyk, Janusz- red.

Title:

The impact of the COVID-19 pandemic on the activities of small enterprises on the example of business customers of a manufacturing company = Wpływ pandemii COVID-19 na działalność małych przedsiębiorstw na przykładzie klientów biznesowych przedsiębiorstwa produkcyjnego

Group publication title:

Management, vol. 25 (2021)

Subject and Keywords:

pandemic crisis ; COVID-19 ; small company ; kryzys pandemiczny ; małe przedsiębiorstwo

Abstract_pl:

Celem artykułu jest ukazanie wpływu pandemii COVID-19 na działalność małych przedsiębiorstw na przykładzie klientów biznesowych przedsiębiorstwa produkcyjnego. Artykuł zawiera aktualne zagadnienia i prezentuje problemy dotyczące trwającej od marca 2020 roku globalnej pandemii wywołanej przez COVID-19. ; W części teoretycznej ukazano wpływ kryzysu pandemicznego na działalność przedsiębiorstw. W części empirycznej przedstawiono wyniki badań ukazujące decyzje menedżerów przedsiębiorstw w czasie pandemii COVID-19 wpływające na zachowania pracowników, dostawców, klientów oraz producenta papieru. Rezultaty badań mogą być źródłem wiedzy dla kadr kierowniczych najwyższego i średniego szczebla, ale również dla pracowników, których bezpieczeństwo życia i zdrowia jest szczególnie ważne w czasach pandemii COVID-19.

Abstract:

The aim of the article is to show the impact of the COVID-19 pandemic on the activities of small enterprises on the example of business customers of a manufacturing company. The article contains current issues and presents problems regarding the global pandemic caused by COVID-19, which started in March 2020. ; The theoretical part shows the impact of the pandemic crisis on the activities of enterprises. The empirical part presents the results of research showing the decisions of company managers during the COVID-19 pandemic affecting the behavior of employees, suppliers, customers and the paper producer. The results of the research can be a source of knowledge for top and middle management, but also for employees whose safety of life and health is particularly important in the times of the COVID-19 pandemic.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2021

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2019-0064

Pages:

155-171

Source:

Management, vol. 25, no 1 (2021)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego