Object structure

Contributor:

Tureczek, Marceli - fot.

Title:

Osiecko (kościół filialny) - dzwon (datowanie - 1512 r.)

Subject and Keywords:

relief ; Międzyrzecz (powiat) ; inskrypcja ; dzwon ; półwałek ; siedzisko dzwonne ; jarzmo ; dzwon spiżowy ; minuskuła ; gmerk ludwisarski ; Osiecko

Description:

Dzwon spiżowy na neogotyckiej wieży kościelnej, zawieszony na stalowym jarzmie osadzonym w drewnianym siedzisku dzwonnym. Dzwon ozdobiony półwałkami - w górnej części płaszcza dwa podwójne rzędy wydzielające pole inskrypcyjne oraz w dolnej części trzy rzędy pojedynczych półwałków oddzielające płaszcz od wieńca. Relief ze sceną Ukrzyżowania na płaszczu poniżej pola inskrypcyjnego oraz gmerk ludwisarski jak na dzwonie z Bledzewa. ; Inskrypcja umieszczona w polu inskrypcyjnym pomiędzy dwoma rzędami podwójnych półwałków. Przerywniki międzywyrazowe w formie heraldycznej lilii. Pole inskrypcyjne, wys. 5-6 cm. Wysokość liter 4-4,5 cm. Język łaciński, minuskuła późnogotycka<br><br> ihesus ' nasarenus (a) ' rex ' iudaeorum (1) ' a(nno) ' d(omini) ' m ' ccccc ' x ' ii (Tłum.: Jezus Nazareński Król Żydowski, roku pańskiego 1511).<br><br> ; Instrument sprawny, w dole wyszczerbienia krawędzi oraz ślady zmiany osi. Średnica 79 cm; wysokość bez korony 60 cm. ; Litera "s" stosowana zamiennie w formie długiej i krótkiej. Obiekt od początku istnienia w kościele w Osiecku. Identyfikacja warsztatowa jak w Brójcach. Wg notatki sporządzonej przez księdza Wojciecha Mantheya w dniu 28 października 1917 roku na wieży kościelnej w Osiecku znajdowały się trzy dzwony. Najstarszy datowany dzwon był z roku 1512. Dzwon zakwalifikowany do kategorii D (2).

Comment:

a) "nasarenus" zamiast "nazarenus". ; 1) Wg Ewangelii św. Jana 19, 19. ; 2) Archiwum parafialne w Sokolej Dąbrowie, dokumenty dotyczące rekwizycji dzwonów; DGa,Verzeichnis Gruppe D.

Date:

datowanie - 1512

Resource Type:

dzwon

Format:

image/x.djvu

Language:

lat

Rights:

Tureczek, Marceli ; Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego