Object structure

Creator:

Rodacki, Konrad

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

The load-bearing capacity of timber-glass composite I-beams made with polyurethane adhesives = Nośność belek drewniano-szklanych zespolonych przy udziale klejów poliuretnaowych

Group publication title:

CEER, nr 27 (2017)

Subject and Keywords:

timber-glass I-beams ; polyurethane adhesive ; innovative composite structures ; composite structures ; belka drewniano-szklana ; belka zespolona ; klej poliuretanowy ; konstrukcje zespolone nowej generacji

Abstract_pl:

Artykuł poświęcony jest zagadnieniu dwuteowych belek zespolonych drewniano-szklanych, które stanowią ciekawą alternatywę dla nośnych belek stropów i stropodachów. Ideą belek drewniano-szklanych jest połączenie najlepszych parametrów obu tych materiałów przy maksymalizacji bezpieczeństwa ich użytkowania. Sztywne, wytrzymałe i kruche szkło za pomocą elastycznego kleju łączony jest z elastycznym i ciągliwym drewnem. ; Ze względu na znaczne różnice między łączonymi powierzchniami drewnianymi i szklanymi, na początku artykułu przedstawiono badania przyczepności różnych klejów do obu tych powierzchni. Po przeanalizowaniu kilku klejów poliuretanowych pod kątem zastosowania ich do łączenia drewna ze szkłem w belkach zespolonych wybrano dwa kleje o najlepszych parametrach, a następnie zbadano nośność połączenia wykonanego przy pomocy tych klejów w próbie prostego ścinania. ; Zespolone belki drewniano-szklane wykonano przy użyciu drewna jodłowego, szkła laminowanego typu float oraz kleju poliuretanowego prezentującego najlepszą współpracę zarówno z drewnem jak i ze szkłem. Belki zespolone zostały przebadane w próbie czteropunktowego zginania quasi-statycznego.

Abstract:

This article discusses the issue of composite timber-glass I-beams, which are an interesting alternative for load-bearing beams of ceilings and roofs. The reasoning behind the use of timber-glass I-beams is the combination of the best features of both materials - this enables the creation of particularly safe beams with regard to structural stability and post-breakage load capacity. ; Due to the significant differences between the bonding surfaces of timber and glass, a study on the adhesion of various adhesives to both surfaces is presented at the beginning of the paper. After examination, two adhesives were selected for offering the best performance when used with composite beams. The beams were investigated using a four-point bending test under quasi-static loading.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2017-0054

Pages:

105-120

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 27

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego