Object structure

Creator:

Krupińska, Izabela

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

The impact of potassium manganate (VII) on the effectiveness of coagulation in the removal of iron and manganese from groundwater with an increased content of organic substances = Wpływ mnanganianu (VII) potasu na skuteczność koagulacji w usuwaniu związków żelaza i manganu z wody podziemnej o podwyższonej zawartości substancji organicznych

Group publication title:

CEER, nr 27 (2017)

Subject and Keywords:

groundwaters ; iron ; manganese ; organic substances ; potassium manganate ; coagulation ; wody podziemne ; żelazo ; mangan ; substancje organiczne ; manganian potasu ; koagulacja

Abstract_pl:

Skuteczności usuwania żelaza i manganu z wody podziemnej o podwyższonej zawartości substancji organicznych zależała od rodzaju stosowanego utleniacza (tlen rozpuszczony lub manganian (VII) potasu) oraz dawki i rodzaju koagulantu (siarczan (VI) glinu lub chlorek poliglinu). ; Spośród stosowanych sposobów utleniania żelaza (II) przed procesem koagulacji lepsze efekty z uwagi na usuwanie żelaza, manganu i substancji organicznych zapewniło utlenianie manganianem (VII) potasu niż napowietrzanie. Skuteczność badanych koagulantów w usuwaniu zanieczyszczeń zwiększała się wraz ze wzrostem ich dawki, a lepsze efekty oczyszczania wody podziemnej zapewnił koagulant wstępnie zhydrolizowany Flokor 1,2A niż siarczan (VI) glinu.

Abstract:

The article presents the results of studies concerning the impact of the method of Fe(II) ion oxidisation (dissolved oxygen and potassium manganate (VII)) on the effectiveness of coagulation in the removal of iron and manganese from groundwater with an increased content of organic substances. ; The efficiencies of two coagulants were compared: aluminium sulphate (VI) and polyaluminium chloride (Flokor 1.2A). Among the used methods of iron (II) oxidisation, the best effects have been achieved by potassium manganate (VII) because one of the oxidation products was manganese oxide (IV) precipitating from water. Better results in purifying the water were obtained with the use of a prehydrolysed coagulant Flokor 1.2 A than aluminium sulphate (VI).

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2017-0048

Pages:

29-41

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 27

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego