Object structure

Creator:

Jankowiak, Iwona ; Madaj, Arkadiusz

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Numerical analysis of effectiveness of strengthening concrete slab in tension of the steel-concrete composite beam using pretensioned CFRP strip = Analiza numeryczna skuteczności wzmocnienia wstępnie naprężonymi taśmami CFRP rozciąganej płyty stalowo-betonowej belki zespolonej

Group publication title:

CEER, nr 27 (2017)

Subject and Keywords:

composite beam ; FE analysis ; CFRP strips ; strengthening of composite beam ; concrete in tension ; Concrete Damage Plasticity model ; belka zespolona ; analiza MES ; taśmy CFRP ; wzmacnianie belek zespolonych ; beton rozciągany ; beton plastyczny

Abstract_pl:

Jednym ze sposobów zwiększenia nośności konstrukcji betonowej jest jej wzmocnienie przez zastosowanie taśm z włókien węglowych (CFRP). Wzmacnianie polega na mocowaniu lub doklejaniu ich do powierzchni konstrukcji. Stosuje się dwa sposoby mocowania taśm: tzw. sposób bierny lub czynny, czyli bez lub z wcześniejszym napięciem taśmy przed jej aplikacją na wzmacnianej konstrukcji. ; W przypadku stalowo-betonowych konstrukcji zespolonych taśmy mogą mieć zastosowanie do wzmacniania płyty betonowej w strefie działania momentów powodujących jej rozciąganie. Jednym ze sposobów znalezienia najbardziej skutecznego sposobu wzmocnienia przed jej zastosowaniem jest wykorzystanie symulacji numerycznych. Wymaga to opracowania poprawnego modelu obliczeniowego, który musi być zweryfikowany badaniami empirycznymi. ; Autorzy artykułu opracowali taki model numeryczny i zastosowali go do oceny skuteczności wzmocnienia omawianego typu dźwigara zespolonego taśmami CFRP wstępnie naprężonymi.

Abstract:

One of the methods to increase the load carrying capacity of the reinforced concrete (RC) structure is its strengthening by using carbon fiber (CFRP) strips. There are two methods of strengthening using CFRP strips - passive method and active method. In the passive method a strip is applied to the concrete surface without initial strains, unlike in the active method a strip is initially pretensioned before its application. ; In the case of a steel-concrete composite beam, strips may be used to strengthen the concrete slab located in the tension zone (in the parts of beams with negative bending moments). The finite element model has been developed and validated by experimental tests to evaluate the strengthening efficiency of the composite girder with pretensioned CFRP strips applied to concrete slab in its tension zone.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2017-0046

Pages:

5-15

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 27

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego