Object structure

Creator:

Biegus, Antoni ; Czepiżak, Dariusz

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Equivalent stabilizing force of the simply supported roof girders including the longitudinal variability of the compression force acting in the restrained chord = Obciążenie imperfekcyjne przegubowo podpartych dźwigarów dachowych z uwzględnieniem wzdłużnej zmienności siły ściskającej w ich stężanym pasie

Group publication title:

CEER, nr 25 (2017)

Subject and Keywords:

steel structures ; lateral bracing system ; equivalent stabilizing force ; roof girder ; konstrukcje stalowe ; stężenia dachowe ; obciążenie imperfekcyjne ; dźwigar dachowy ; stężenie ; płatew

Abstract_pl:

W modelu obliczeniowym oddziaływań imperfekcyjnych qd oraz wytężenia płatwi i stężeń przyjęto w EN 1993-1-1 jako bezpieczne założenie, że stężany pas górny dźwigara dachowego jest ściskany siłą stałą na jego długości. Założenie to nie jest poprawne, gdyż rozkład siły osiowej w stężanym pasie dźwigara dachowego zmienia się wzdłużnie. Jest on zazwyczaj paraboliczny, a także może być też znakozmienny (np. w przypadku rygla dachowego sztywno połączonego ze słupami, w jego stężanym pasie górnym występuje ściskanie i rozciąganie). Powoduje to generowanie odmiennego oddziaływania imperfekcyjnego przekazywanego na płatwie i stężenie, niż obliczone wg modelu rekomendowanego w EN 1993-1-1. ; Przedmiotem pracy są analizy obciążeń imperfekcyjnych stężanych pasów górnych dźwigarów dachowych, które są podparte przegubowo. Siła osiowa w stężanych pasach górnych zmienia się parabolicznie na ich długości i jest największa w środku rozpiętości dźwigara dachowego. Podano zależności analityczne służące do wyznaczania oddziaływań imperfekcyjnych stężanych pasów górnych badanych dźwigarów dachowych, w których występuje wzdłużna, paraboliczna zmienność siły osiowej. Wykonano analizę porównawczą zaproponowanego, uściślonego modelu wyznaczania obciążeń imperfekcyjnych z modelem obliczeniowym wg PN-EN 1993-1-1. ; Przedstawiono również alternatywny sposób wyznaczania oddziaływań imperfekcyjnych w stężanym pasie dźwigarów dachowych. Polega on na analizie równowagi sił w węzłach łukowego (wstępnie wygiętego) stężanego pasa górnego dźwigara dachowego. Ten sposób jest szczególnie przydatny w obliczeniach oddziaływań imperfekcyjnych kratownicowych dźwigarów dachowych. Przeprowadzono dyskusję otrzymanych wyników badań i zilustrowano analizowane zagadnienia przykładami obliczeniowymi.

Abstract:

In the calculation model of the equivalent stabilizing force qd for bracing system consistent with EN 1993-1-1 it has been conservatively assumed that the member to be restrained is uniformly compressed within its length by an axial force. This assumption is incorrect owing to the actual distribution of the axial force which is non-uniform in the shape of parabola. ; Thus a different imperfection force is generated in comparison with this given in EN 1993-1-1. In the paper the equivalent stabilizing force qd of simply supported roof girders has been analyzed. The formulas for an equivalent stabilizing forces of restrained roof girders with parabolic variability of axial force, have been proposed. Obtained results have been discussed and illustrated with examples.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2017-0019

Pages:

43-57

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 25

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego