Object

Title: A statistical approach for selecting buildings for experimental measurement of HVAC Leeds = Statystyczna metoda wyboru budynków badawczych na potrzeby analizy systemów HVAC

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 24 (2017)

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono statystyczną metodę wyboru budynków reprezentatywnych pod względem charakterystyki energetycznej oraz cech wbudowanych systemów grzewczych wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Proponowane podejście opiera się na metodzie k-średnich. ; Algorytm dla tej metody jest stosunkowo prosty, co pozwala na łatwe wdrożenie i nie wymaga dużego nakładu (kosztu) obliczeniowego. Sposób ten może być stosowany dla dużych ilości danych. Metodą k-średnich badano dane pozyskane w czasie inwentaryzacji obiektów oraz w wyniku symulacji komputerowych funkcjonowania budynków, zawierające m.in. roczne wartości zapotrzebowania na ciepło (symulowane z krokiem czasowym godzinnym). ; Z uwagi na względną prostotę metodyki oraz uzyskane bardzo dobre wyniki, proponowane podejście jest bardzo obiecujące dla zastosowań technicznych, w tym analiz budynków pod kątem systemów HVAC.

Abstract:

This article presents a statistical methodology for selecting representative buildings for experimentally evaluating the performance of HVAC systems, especially in terms of energy consumption. The proposed approach is based on the k-means method. ; The algorithm for this method is conceptually simple, allowing it to be easily implemented. The method can be applied to large quantities of data with unknown distributions. The method was tested using numerical experiments to determine the hourly, daily, and yearly heat values and the domestic hot water demands of residential buildings in Poland. ; Due to its simplicity, the proposed approach is very promising for use in engineering applications and is applicable to testing the performance of many HVAC systems.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:61473

DOI:

10.1515/ceer-2017-0007

Pages:

101-118

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 24

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information