Object structure

Creator:

Włodarczyk, Barbara ; Włodarczyk, Paweł

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Analysis of possibility of yeast production increase at maintained carbon dioxide emission level = Analiza możliwości zwiększenia produkcji drożdży przy utrzymaniu poziomu emisji ditlenku węgla

Group publication title:

CEER, nr 23 (2016)

Subject and Keywords:

production increase ; renewable energy sources ; environmental engineering ; technological wastewater treatment ; wzrost produkcji ; yeast ; environmental protection ; odnawialne źródła energii ; inżynieria środowiska ; oczyszczanie ścieków technologicznych ; drożdże ; ochrona środowiska

Abstract_pl:

Głównymi parametrami technologicznych ścieków drożdżowych są azot, potas i ChZT. Ścieki te mogą być zagospodarowywane na polach rolniczego wykorzystania, jednak pola te mogą przyjąć tylko ograniczoną ich ilość. Podstawowym parametrem limitującym ilość ścieków kierowanych na pola jest azot. Z tego względu obniżenie stężenia tego parametru umożliwiłoby skierowanie na pola większej ilości ścieków, przy jednoczesnym spełnieniu norm. ; W analizowanym zakładzie instalacją redukującą poziom azotu w ściekach jest stacja wyparna. Jednak ze względu na wysokie koszty użytkowania tej instalacji, kierowana jest do niej tylko niewielka ilość najbardziej zanieczyszczonych ścieków. Zamiana gazu ziemnego, wykorzystywanego do wytworzenia pary zasilającej stację wyparną, na biomasę uprawianą na własnych polach rolniczego wykorzystania pozwoli na obniżenie kosztów użytkowania stacji wyparnej. Efektem czego będzie możliwość zwiększenia produkcji oraz utrzymanie poziomu emisji ditlenku węgla. ; Praca przedstawia rozwiązanie pozwalające na wzrost produkcji na poziomie 70%, przy utrzymaniu poziomu emisji ditlenku węgla.

Abstract:

Main parameters polluting of technological wastewater (dregs from decantation and thicken of the wort) from yeast industry are: nitrogen, potassium and COD. Such wastewater are utilized mostly on agricultural fields. Unfortunately, these fields can only accept a limited amount of wastes. The basic parameter limiting there the amount of wastewater is nitrogen. ; When capacity of the production is large sewages are often pretreated at an evaporator station. However, due to the fairly high running costs of the evaporator station currently such a solution is applied only to a small amount of wastes (just to meet legal requirements). Replacement of the earth gas with a biomass being supplied to the evaporator station from the agricultural fields will both allow to maintain the carbon dioxide emission level and enable the production growth. ; Moreover, the biomass growing on the agricultural fields being fertilized with the wastewater coming from the yeast production allows consequently to utilize the greater volume of wastewater. Theoretically, the possible increase in the yeasts production, with maintaining the carbon dioxide emission level, can reach even 70%. Therefore, the solution presented in this paper combines both intensification of the yeasts production and maintaining the carbon dioxide emission level.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2016-0060

Pages:

161-173

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 23

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego