Object

Title: Thermal renovation of buildings with the use of straw - European experience = Termorenowacja budynków z użyciem słomy - doświadczenia europejskie

Creator:

Golański, Michał

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 23 (2016)

Abstract_pl:

Wybór materiałów budowlanych w olbrzymim stopniu kształtuje wpływ budynku na środowisko naturalne i na zdrowie użytkowników. Praca omawia przykłady technologii straw-bale do termorenowacji istniejących budynków zlokalizowanych w Austrii, Czachach i na Węgrzech. ; Doświadczenia praktycznych zastosowań naturalnych materiałów w docieplaniu budynków zlokalizowanych w podobnych warunkach klimatycznych wskazują, że rozwiązania te z powodzeniem można zastosować w Polsce. Rozpowszechnienie tej technologii może w znaczący sposób przyczynić się do redukcji emisji zanieczyszczeń gazowych i odpadów, a także emisji hałasu, wibracji i promieniowania.

Abstract:

The selection of building materials to a huge extent shapes building impact on the environment. In the era of widespread awareness of health problems arising from toxicity of chemical substances, healthy and safe materials of organic origin are even more important. The work discusses examples of the use of straw-bales in thermal retrofitting of buildings located in Austria, Czech Republic and Hungary. ; The experience of the practical applications of this material in renovations of buildings located in similar climatic conditions indicate that these solutions can be used successfully in Poland. The prevalence of this technology can make a significant contribution to reduction of gaseous emissions, waste, as well as the emission of noise, vibration radiation.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:61433

DOI:

10.1515/ceer-2016-0051

Pages:

61-68

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 23

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

This page uses 'cookies'. More information