Object structure

Creator:

Klimek, Barbara

Contributor:

Bednarczyk-Stefaniak, Emanuela - red. ; Seul, Anastazja - red.

Title:

Biograficzna książka albumowa "Jan Paweł II. Dowody świętości" jako tekst kultury popularyzujący postać Papieża = The biographical book album "John Paul II. The evidence of sanctity" as a text of culture popularizing Pope`s figure

Group publication title:

Scripta Humana, 8

Subject and Keywords:

Jan Paweł II, papież (1929-2005) ; John Paul II ; biografia ; biography

Abstract_pl:

Celem artykułu jest przedstawienie biograficznej książki albumowej "Jan Paweł II. Dowody świętości" prezentującej życie prywatne Karola Wojtyły i jego posługę papieską, która ukazała się w 2006 roku jako dodatek do gazety "Fakt". ; Ukazanie struktury publikacji (zdjęcia, tekst, forma publikacji, kompozycja graficzna) ma pokazać, w jaki sposób Wydawnictwo przedstawiło Polakom postać Papieża oraz wskazać jakie są świadectwa świętości Jana Pawła II według gazety. ; Przeprowadzona analiza pomoże odpowiedzieć na pytanie czy gazeta "Fakt", która kojarzy się wielu odbiorcom ze skandalami, sensacjami i aferami, sprostała zadaniu, tworząc tekst kultury o człowieku, będącym czołową postacią sfery sacrum?

Abstract:

The aim of this article is to show the biographical album book "John Paul II. The evidence of sanctity" presenting the private life of Charles Wojtyla and his pontifical service, which was published in 2006 as an appendant to "Fact" newspaper. ; Searching the publication structure (pictures, text, publication form, graphic composition) is to show the way in which the publishing house presented the Pope figure to the Poles and to indicate what the evidences of John`s Paul II sanctity are according to "Fact" newspaper. ; The conducted analysis will help answer the following questions: Was the Ringier Axel Springer Poland publishing house unequal to the job creating the culture text about the man who is the leading figure of sacrum class and if the tabloid whose policy is sensationalism created the worthy Popes` publication?

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

193-200

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 8

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego