Object structure

Creator:

Świder, Małgorzata

Contributor:

Skobelski, Robert (1968- ) - red.

Title:

Wokół problemu wznowienia obrad IV Forum polsko-niemieckiego w listopadzie 1985 roku = Around the problem of resuming the meetings of the IVth Polish-German Forum in november 1985

Group publication title:

Studia Zachodnie, 20

Subject and Keywords:

stosunki polsko-niemieckie ; polityka międzynarodowa ; po 1944 r. ; stan wojenny w Polsce ; polish-german relationships ; international politics ; the martial law in Poland

Abstract_pl:

Forum polsko-niemieckie powołane do życia w 1976 roku stało się płaszczyzną rozmów i konsultacji bilateralnych. Po wprowadzeniu stanu wojennego jego prace zawieszono. Z uwagi na znaczenie Forum podjęto, zarówno w PRL, jak i w RFN, wiele działań mających na celu zniwelowanie niekorzystnych wypowiedzi stojących na przeszkodzie przywróceniu jego prac. Dotyczyło to szczególnie wypowiedzi polityków chadeckich w sprawie granicy polsko-niemieckiej i mniejszości niemieckiej w Polsce czy braku zgody na udział w Forum przedstawicieli koncesjonowanych polskich związków zawodowych.Natomiast strona polska zgodziła się przede wszystkim na udział w pracach Forum polityków niemieckich związanych z kręgami wypędzonych, a także na włączenie do obrad przedstawicieli Kościoła katolickiego i środowiska opozycyjnego w Polsce. Przełomowe znaczenie miały obrady rozszerzonego Komitetu Koordynacyjnego Forum, które odbyły się w grudniu 1984 roku w Essen. Wznowienie w 1985 roku obrad IV Forum leżało w interesie zarówno Polski, jak i Niemiec Zachodnich, o czym świadczyły wypowiedzi czołowych polityków z obu państw. ; Natomiast strona polska zgodziła się przede wszystkim na udział w pracach Forum polityków niemieckich związanych z kręgami wypędzonych, a także na włączenie do obrad przedstawicieli Kościoła katolickiego i środowiska opozycyjnego w Polsce. Przełomowe znaczenie miały obrady rozszerzonego Komitetu Koordynacyjnego Forum, które odbyły się w grudniu 1984 roku w Essen. Wznowienie w 1985 roku obrad IV Forum leżało w interesie zarówno Polski, jak i Niemiec Zachodnich, o czym świadczyły wypowiedzi czołowych polityków z obu państw.

Abstract:

The Polish-German Forum, which was instituted in 1976, became a platform of talks and bilateral consultations. Following the imposition of the Martial Law in Poland, its activity was suspended. Due to the significance of the Forum, a series of actions were undertaken both in the Polish People`s Republic and the Federal Republic of Germany, with the aim to eliminate unfavorable opinions which were detrimental to resuming its works. That concerned especially Christian Democratic politicians` public utterances relating the issue of the Polish-German border and the German minority in Poland, or the lack of agreement for representatives of licensed Polish trade unions to participate in the Forum. ; The Polish party, on the other hand, agreed first of all to have German politicians who were connected with the circles of the Displaced included in the works of the Forum and also to accept the participation of representatives of the Catholic Church and the Opposition in Poland in the Forum`s deliberations. Thus, the sessions of the broadened Forum Coordinating Committee, which were held in Essen in December 1984, were of the breakthrough character. Resuming the meetings of the IVth Forum in 1985 was of priority interest both to Poland and to Western Germany, which the opinions expressed by leading politicians in both countries testified to.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

187-204

Source:

Studia Zachodnie, tom 20

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-1950/II