Creator:

Migała, Paweł

Title:

Zachowania suicydalne jako przejaw zachowań patologicznych

Subject and Keywords:

samobójstwo ; dziecko ; psychologia ; sucide ; child ; psychology

Abstract_pl:

Artykuł przedstawia wyniki badań na temat zagrożenia samobójstwem u dzieci i młodzieży. W szczególności wskazuje czynniki popełniania samobójstw, takie jak psychospołeczne, społeczne i filozoficzne podłoże. Tekst definiuje pojęcie epizodów samobójczych oraz opisuje ich cechy. Pokreślone są także czynniki ryzyka o podłożu psychopatologicznym w samobójczych próbach u dziecka. Przedstawione są wskazówki dotyczące postępowania klinicznego i badań empirycznych.

Abstract:

This overview presents the significant findings on suicidal risk in children and adolescents. Specifically, it outlines macroscopic Romains of suicidal youth such as psychosocial, sociocultural, and philosophical features. A definition of youth suicidal episodes and descriptions of their component features are offered. Risk factors involving psychopathology in the suicidal youngster and family as well as other environmental, developmental, and physiological stresses are highlighted. Directions for clinical management and empirical research are offered. Suicidal behaviour is an action intended to harm oneself and includes suicide gestures, suicide attempts, and completed suicide.

Description:

rozdział monografii zamieszczony w publikacji: "Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży"

Publisher:

Józefów: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej

Date:

2011

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

91-124

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego