Creator:

Nackiewicz, Jolanta ; Baran, Zbigniew

Title:

Epidemia otyłości dzieci w 2. dekadzie XXI w. w Polsce i w Europie. Aspekt medyczny i aspekt ekonomiczny problematu

Subject and Keywords:

otyłość ; otyłość dzieci ; styl życia ; edukacja zdrowotna ; profilaktyka ; obesity ; children`s obesity ; quality of life ; health education ; prevention

Abstract_pl:

Narastającym problemem zdrowotnym w XXI w. jest fakt, iż z otyłością zmaga się coraz większa liczba dzieci na świecie. Na podstawie populacyjnych badań dzieci z 2014 r. stwierdzono, że minimum 4,4 mln (a może nawet i ok. 5,0 mln) europejskich dzieci było wówczas otyłych. ; Autorzy przedstawiają w studium m. in. takie problemy, jak: otyłość dziecięca w Europie (w świetle danych liczbowych), otyłość dzieci i jej skutki - aspekt medyczny problematu, otyłość dzieci a efektywność przyszłego polskiego i europejskiego kapitału ludzkiego - aspekt ekonomiczny problematu.

Abstract:

A serious health problem in contemporary space-time is the childhood obesity in the world. On the basis of population surveys of European children [from 2014], it was presented that a minimum of 4.4 million (maybe even 5.0 million) of European children were obese then. ; The authors present in their study, the problems such as: a) children`s obesity in Europe (in the light of numerical data), b) obesity of children and its consequences - the medical aspect of the problem, c) children`s obesity and the effectiveness of future Polish and European human capital - the economic aspect of the problem.

Description:

artykuł zamieszczony w: "Prace Naukowe WSZiP", nr 47

Publisher:

Wałbrzych: Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

75-85

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego