Object structure

Creator:

Piotrowski, Krzysztof ; Koropiecki, Igor ; Zielony, Przemysław ; Powroźnik, Piotr ; Szulim, Robert

Title:

Mobile application to support maintenance of wireless sensor networks = Aplikacja mobilna wspierająca zadanie utrzymania bezprzewodowej sieci sensorów

Subtitle:

materiały konferencyjne

Group publication title:

Systemy pomiarowe w badaniach'20

Subject and Keywords:

komputeryzacja ; przyrządy pomiarowe ; informatyka ; technologie informacyjne

Abstract_pl:

Praca ta opisuje postępy w tworzeniu narzędzia realizowanego jako aplikacja dla urządzeń mobilnych do obsługi węzłów sieci sensorów zainstalowanych w monitorowanym środowisku z wykorzystaniem technologii Bluetooth Low Energy. Aplikacja ma charakter ogólny, a więc obsługuje dowolny zestaw monitorowanych danych i funkcji konserwacyjnych, o ile aplikacja węzła zawiera podstawowe funkcje wymagane do realizacji zadania utrzymania.

Abstract:

This work describes the progress towards creating a tool realized as an application for mobile devices to maintain sensor nodes installed in the monitored environment using Bluetooth Low Energy. The application is generic, so it supports any set of monitored data and maintenance functions, as long as the node application includes the basic functionality required for the maintenance task.

Description:

Konferencja odbyła się w dniach 14-17 czerwca 2020 r. w Zielonej Górze

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki

Date:

2020

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

81-84

Language:

eng

License:

CC 4.0 ; click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego