Object structure

Creator:

Michta, Emil ; Piotrowski, Krzysztof ; Powroźnik, Piotr ; Rybski, Ryszard ; Szulim, Robert ; Kołodziejczyk, Urszula ; Kostecki, Jakub

Title:

Flood embankments monitoring system = System monitorowania wałów przeciwpowodziowych

Subtitle:

materiały konferencyjne

Group publication title:

Systemy pomiarowe w badaniach'20

Subject and Keywords:

komputeryzacja ; przyrządy pomiarowe ; informatyka ; technologie informacyjne

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono koncepcję rozwiązania systemu ciągłego monitorowania wałów przeciwpowodziowych z zastosowaniem współcześnie dostępnych technologii teleinformatycznych. Przedstawiono architekturę i opis systemu oraz korzyści wynikające z jego wdrożenia. ; Scharakteryzowano czujniki pomiarowe proponowane do użycia w części pomiarowej systemu. Prezentowane w artykule rozwiązanie systemu jest wynikiem współpracy naukowej pomiędzy IHP Frankfurt i Uniwersytetem Zielonogórskim.

Abstract:

The article presents a concept of a system of continuous monitoring of flood embankments with the use of currently available ICT technologies. Architecture and the system description as well as benefits resulting from its implementation were presented. ; Measuring sensors proposed for use in the measuring part of the system were characterized. Presented in the article concept of the system is a result of scientific cooperation between IHP Frankfurt (Oder) and University of Zielona Góra.

Description:

Konferencja odbyła się w dniach 14-17 czerwca 2020 r. w Zielonej Górze

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki

Date:

2020

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

65-68

Language:

eng

License:

CC 4.0 ; click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego