Object structure

Creator:

Maj, Jakub ; Eljasz, Dariusz ; Piotrowski, Krzysztof

Title:

Analysis of communication parameters for chosen LP-WAN standards = Analiza parametrów komunikacji dla wybranych energooszcz?dnych standardów o dalekim zasi?gu

Subtitle:

materiały konferencyjne

Group publication title:

Systemy pomiarowe w badaniach'20

Subject and Keywords:

komputeryzacja ; przyrządy pomiarowe ; informatyka ; technologie informacyjne

Abstract_pl:

W pracy opisano zarówno teoretyczny opis popularnych standardów LP-WAN, jak i opis przeprowadzonych badań parametrów komunikacyjnych standardu LoRaWAN w kontekście wykorzystania tych standardów w transmisji danych w technologii Internetu Rzeczy. Badania w środowisku symulacyjnym zostały przeprowadzone pod kątem wpływu odległości, liczby urządzeń końcowych oraz współczynnika rozpraszania.

Abstract:

This work presents both the theoretical description of popular LP-WAN standards and the description of tests of communication parameters of the LoRaWAN standard in relation to use of these standards in the data transmission on the Internet of Things technology. The tests in a simulation environment and were realized depending on the distance, the number of end devices and the spreading factor.

Description:

Konferencja odbyła się w dniach 14-17 czerwca 2020 r. w Zielonej Górze

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki

Date:

2020

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

57-60

Language:

pol ; eng

License:

CC 4.0 ; click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego